Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

77 teksten gevonden

ZE 419 1327/03/29 * Graaf Willem III neemt zijn knaap Scuweloc van Geersdijk, die oud en ziek is...
WO 071 1327/04/27 Zweder van Montfoort belooft zich te zullen houden aan de uitspraak gedaan door...
ZH 267 1327/07/22 * Graaf Willem III verklaart dat jonkvrouw Elizabeth Jansdr. van der Merwede,...
ZH 272 1327/07/27 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland erop toe te zien dat zijn knaap...
ZE 495 1328/03/18 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Bewesten Schelde...
UT 119 1328/07/24 Graaf Willem III stelt met heer Zweder van Abcoude, ridder, de voorwaarden vast...
ZE 512 1328/11/28 Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en zijn zoon Albrecht dragen graaf...
UT 124 1329/09/20 Graaf Willem III beleent ten overstaan van zijn leenmannen heer Otto heer van...
GE 040 1329/09/21 Graaf Willem III beleent heer Arnoud van Heukelum, ridder, met diens huis...
DE 051 1329/12/11 Graaf Willem III verleent op verzoek van heer Arnoud van Stein, ridder, aan diens...
WI 343 1329/12/26 Heer Hugo Mensenz., prior van Egmond, en broeder Dirk van den Zande, prior van de...
UT 135 1330/08/09 Graaf Willem III erkent van Johan Meinard heer Wernersz., burger van Utrecht,...
WO 090 1330/11/02 Graaf Willem III beleent Dirk van Jutphaas, knaap, met de benedenste van twee...
NH 475 1331/01/07 Graaf Willem III, die met hertog Jan III van Brabant is overeengekomen dat zijn...
UT 136 1331/02/22 Bisschop Jan III van Utrecht verklaart samen met graaf Willem III een maarschalk...
UT 138 1331/04/02 Bisschop Jan III van Utrecht en graaf Willem III stellen Wouter Gerard Simonsz.,...
ZH 412 1332/08/01 Graaf Willem III machtigt schout, schepenen en Raad van Dordrecht een verbod uit...
ZH 411 1332/08/02 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Jan Moyaard, knaap, aan diens...
ZH 438 1332/11/15 Graaf Dirk van Kleef verkoopt graaf Willem III al zijn bezittingen in het land...
ZH 471 1334/06/17 Graaf Willem III schenkt zijn kamerling Willem van Duivenvoorde, heer van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie