Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

217 teksten gevonden

ZE 026 1254/03/11 Rooms-koning Willem II, graaf van Holland, verleent een keur aan de burgers van...
ZH 145 1300/08/21 Graaf Jan II belooft de poorters van Schoonhoven dat hij geen afzonderlijke vrede...
KE 017 1301/08/05 * Gwijde van Henegouwen verleent de poorters van Amsterdam een stadsrecht.
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
KE 146 1307/04/12 Jan van Haarlem doet in tegenwoordigheid van een aantal met name genoemde edelen...
ZE 550 1309/08/01 Willem Bollard, parochiepriester van de Meeneweide, en schepenen aldaar verklaren...
ZE 262 1311/02/23 * Graaf Willem III beleent Jan zoon van heer Boudewijn de Vos, ridder uit...
AW 009 1311/10/11 Gwijde van Henegouwen, bisschop van Utrecht, belooft dat hij graaf Willem III de...
ZE 553 1312/12/21 Hendrik abt van Middelburg geeft vidimus van vier oorkonden d.d. 1311 okt. 1 en...
WI 415 1313/07/21 Graaf Willem III beleent heer Gijsbrecht van IJsselstein, ridder, met het huis te...
ZH 031 1316/08/07 Graaf Willem III beleent zijn knaap Ricoud van Noordeloos, zijn waard te...
UT 007 1316/11/28 Gwijde bisschop van Utrecht beleent zijn dochters Maria, echtgenote van heer...
NH 006 1317/01/06 Graaf Willem III schenkt abdis en klooster van Loosduinen al het goed dat...
FR 002 1317/01/12 Graaf Willem III gebiedt zijn opzichters van de zeevond in het ambacht...
ZE 002 1317/02/16 Graaf Willem III gelast Witte Willemsz., poorter van Zierikzee, en de Loper van...
ZE 133 1317/03/21 Graaf Willem III laat schout, schepenen en goede lieden van Poortvliet weten dat...
ZE 548 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen een aantal met name...
FR 003 1317/10/06 Graaf Willem III verleent heer Nicolaas, proost van het klooster van Hemelum in...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
NH 059 1319/09/13 Graaf (Willem III) verleent bij raad van zijn goede lieden en leenmannen aan de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie