Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

136 teksten gevonden

WO 037 1323/10/18 Graaf Willem III verklaart dat zijn uitspraak waarmee goederen verdeeld worden...
WO 036 1323/10/18 Graaf Willem III benoemt vier scheidslieden die de goederen moeten verdelen over...
WO 055 1323/10/22 Graaf Willem III sticht, als uitvloeisel van de zoen naar aanleiding van de dood...
WO 054 1323/10/22 Graaf Willem III sticht, als uitvloeisel van de zoen naar aanleiding van de dood...
UT 064 1324/09/23 Graaf Willem III geeft voor zichzelf, zijn medestanders, vrienden en onderzaten...
ZE 310 1325/03/18 Graaf Willem III – in aanmerking nemend dat zijn nicht jonkvrouw...
ZH 192 1325/10/12 Graaf Willem III belooft vrouw Jutte, hertogin van Saksen, gedurende het jaar dat...
KE 098 1325/10/13 Graaf Willem III verleent, overeenkomstig een verloren oorkonde van graaf Floris...
ZH 194 1325/10/17 Jan III bisschop van Utrecht, Jacob bisschop van Zuden, Nicolaas abt van...
FR 067 1325/10/20 Graaf Willem III bepaalt dat op het kasteel te Medemblik voortaan een kapelaan...
KE 087 1325/12/31 * Vier verklaringen afgelegd ten overstaan van de grafelijke Raad betreffende de...
DE 089 1326/07/31 Graaf Willem III belooft zijn deurwachter Jan Moyaard en zijn knecht Nicolaas...
PC 019 1326/08/03 Isabella koningin van Engeland, vrouwe van Ierland en gravin van Ponthieu, en...
FR 080 1326/08/06 De grietmannen en overige rechters van Oostergo schrijven graaf Willem III in...
DE 091 1326/08/22 Graaf Willem III belooft Gillis Boudewijnsz., baljuw van Middelburg, Jan...
FR 082 1327/01/06 Graaf Willem III machtigt zijn echtgenote vrijgeleide te geven in het kader van...
HE 055 1327/03/13 Bezegeling met het grafelijk grootzegel, ten overstaan van enkele met name...
ZE 419 1327/03/29 * Graaf Willem III neemt zijn knaap Scuweloc van Geersdijk, die oud en ziek is...
ZH 272 1327/07/27 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland erop toe te zien dat zijn knaap...
ZH 271 1327/07/27 Graaf Willem III belooft zijn knaap Willem van Horn, die met hem over de bergen...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie