Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

49 teksten gevonden

ZH 192 1325/10/12 Graaf Willem III belooft vrouw Jutte, hertogin van Saksen, gedurende het jaar dat...
ZH 193 1325/10/13 Rudolf hertog van Saksen en zijn echtgenote hertogin Jutte verklaren in te...
ZH 212 1326/03/21 Margareta van Petersheim, abdis van Thorn, keurt goed dat graaf Willem III een...
ZE 380 1326/04/03 Jacob, bisschop van Zuden, en de onder hem als commandeur ressorterende kloosters...
NH 296 1326/05/25 Willem van Duivenvoorde, kamerling van graaf Willem III, sticht als aflaat voor...
PC 019 1326/08/03 Isabella koningin van Engeland, vrouwe van Ierland en gravin van Ponthieu, en...
NH 328 1326/08/23 Nicolaas, abt van de OLV-abdij te Middelburg, sticht voor het zielenheil van...
NH 334 1327/01/05 Nicolaas, abt van het OLV-klooster te Middelburg, bepaalt dat de bedienaar van de...
FR 082 1327/01/06 Graaf Willem III machtigt zijn echtgenote vrijgeleide te geven in het kader van...
FR 083 1327/01/29 Gravin Johanna, daartoe gemachtigd door graaf Willem III, bepaalt dag en plaats...
NH 339 1327/07/21 Graaf Willem III machtigt heer Jacob, bisschop van Zuden, om de eerst vrijkomende...
WO 074 1327/07/22 Graaf Willem III verplaatst de twee kapelanijen, gesticht vanwege de zoen naar...
ZE 478 1327/11/23 Graaf Willem III stelt zijn knaap Waddin Hendriksz., poorter van Zierikzee, en...
NH 368 1328/05/18 Graaf Willem III verleent Beatrijs, weduwe van Jan de Keizer, een aantal goederen...
ZH 353 1330/03/15 Graaf Willem III bepaalt dat heer Jan van Polanen, ridder, diens broer heer...
ZH 358 1330/03/21 Zes met name genoemde mannen stellen zich ten overstaan van de gravin van Holland...
KE 159 1330/03/23 Gravin Johanna gebiedt de houtvesters erop toe te zien dat niemand in de...
FR 114 1330/03/23 Gravin Johanna bepaalt dat ter bestrijding van de wateroverlast in Heerhuigenkoog...
FR 113 1330/03/23 Gravin Johanna bepaalt dat ter bestrijding van de wateroverlast in Heerhuigenkoog...
UT 130 1330/04/13 * Willem van Henegouwen, zoon van graaf (Willem III), verzoekt heer Roderik van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie