Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

14 teksten gevonden

FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
FR 122 1313/05/21 Wouter deken van Merthem, Hera deken van Bolsward, Pieter deken van Wold en...
FR 043 1314/11/25 Rooms-koning Lodewijk gelast de grietmannen, raden en gemeenten van Westergo en...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
FR 037 1322/04/17 * Graaf Willem III schrijft de grietman van Wonseradeel dat hij heeft vernomen dat...
FR 030 1322/05/04 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil binnen Staveren.
FR 055 1324/11/03 Graaf Willem III stelt de grietman Popte aan als zijn schout in Sexbierum.
FR 058 1325/06/20 Graaf Willem III sluit een bestand met het gemene land van Friesland dat tot 1...
FR 074 1326/03/30 De grietmannen van Westergo in Franekeradeel, Wonseradeel en Wijmbritseradeel...
FR 091 1327/06/07 * De raden en gemene poorters van Staveren verklaren dat zij de handvesten die...
FR 095 1328/04/28 De grietmannen van Westergo, Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich...
FR 104 1328/07/13 Graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 107 1328/07/23 Graaf Willem III en Jacob bisschop van Zuden stellen het bedrag dat de gemene...
FR 023 1330/06/14 Keizer Lodewijk IV gebiedt de grietmannen, raden en gemeenten van Oostergo en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie