Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

841 teksten gevonden

ZE 036 1319/05/31 * Graaf Willem III vergeeft heer Hendrik van Everingen, ridder, en enkele van diens...
ZH 033 1319/06/01 Graaf Willem III beleent Ricoud van Noordeloos met 29½ morgen in het ambacht...
UT 004 1319/06/22 Graaf Willem III beleent Harbaren Florekijnsz. met het huis en de bijbehorende...
ZH 022 1319/07/13 Graaf Dirk IX van Kleef verklaart dat hij stad en land van Heusden in leen houdt...
HE 016 1319/08/16 Graaf (Willem III) schenkt Boudewijn Camus van Solesmes en diens echtgenote Aleid...
NH 055 1319/09/13 Vrouw Catharina, echtgenote van heer Gerard Tielmansz., en diens kinderen...
NH 051 1319/09/13 Graaf (Willem III) beleent Simon Dirksz. van der Burg met de 5 morgen en 2 hond...
NH 052 1319/09/13 Graaf (Willem III) geeft Willem den Cuser de 6 morgen land geheten Vrijland in...
ZH 041 1319/09/25 Graaf Gerard VII van Gulik, scheidsman in een conflict tussen graaf Willem III en...
ZH 028 1319/10/04 Willem van Wendelnesse, ridder, belooft om vóór 12 februari...
ZH 034 1319/10/12 Graaf Willem III verkoopt de goede lieden wonend in de ambachten Dubbelmonde en...
ZH 030 1319/10/31 * Jan van Bergen, baljuw van Zuidholland, maakt de uitspraak bekend die is gedaan...
UT 011 1319/11/09 Graaf Willem III beleent Gijsbrecht van Kats met 3 hoeven lands, elk ter grootte...
UT 010 1319/11/09 Otto van Buren, Zweder van Bloemenstein, Gijsbrecht van Kats en Jan van Salmonde...
GE 012 1319/11/10 Reinoud II, zoon van de graaf van Gelre, belooft op aanwijzing van graaf Willem...
ZH 035 1319/11/29 Graaf Willem III staat de poorters van Geertruidenberg het gebruik toe van de...
ZH 036 1319/11/30 Graaf Willem III geeft het bedijkte land in Deifel, bij de Riederwaard, in...
ZH 038 1319/12/03 * Graaf Willem III geeft Rieter de Koopman en diens echtgenote Catharina, nicht van...
ZH 037 1319/12/05 Graaf Willem III neemt een schuld op zich van 43 pond Hollands, rustend op het...
NH 061 1319/12/14 Graaf Willem III beleent heer Dirk van Groenouwen, ridder, ten behoeve van diens...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie