Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

100 teksten gevonden

DE 010 1277/09/21 * Johannes prior van de predikheren en Bar, gardiaan van de minderbroeders te...
DE 011 1277/09/21 Graaf Floris V kent een aantal voorrechten toe aan de Hamburgse kooplieden die in...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
DE 009 1298/04/29 * Ri. prior van de predikheren en H. gardiaan van de minderbroeders te Utrecht...
PC 014 1299/02/15 Graaf Jan I verbiedt het kopen van haver stroomopwaarts vanaf Dordrecht om direct...
PC 015 1299/11/06 Graaf Jan I en Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, bepalen dat alle goederen...
UT 026 1304/11/25 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
ZE 001 1308/06/11 Graaf Willem III geeft enkele met name genoemde Lombarden toestemming zich met...
UT 033 1309/03/24 Graaf Willem III schenkt de burgers van de stad Zwolle dezelfde voorrechten in de...
FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
ZE 027 1315/04/02 Graaf Willem III geeft een keur aan de burgers van Vlissingen en verleent hun...
DE 012x 1316/04/16 Graaf Willem III geeft in navolging van graaf Jan I aan de burgers en kooplieden...
DE 012 1316/04/19 Schepen, raden en burgemeesters van Dordrecht geven vidimus van een oorkonde d.d....
UT 018 1316/12/21 Graaf Willem III geeft, op verzoek van zijn oom bisschop (Gwijde) van Utrecht,...
ZE 003 1317/02/23 Graaf Willem III geeft enkele met name genoemde Lombarden toestemming zich voor...
DE 002 1319/01/26 Graaf Willem III bevestigt het toltarief dat de kooplieden van Duisburg voor hun...
UT 006 1319/09/11 Bisschop (Frederik II) van Utrecht en graaf (Willem III) komen overeen de...
DE 003 1319/10/18 Graaf Willem III erkent schulden aan Segebold van Crispijn en Jan van Coesfeld,...
GE 013 1319/11/10 Graaf Willem III en Reinoud II, zoon van de graaf van Gelre, sluiten een verdrag...
ZH 073 1321/02/19 Graaf Willem III gelast zijn rentmeester van Zuidholland en zijn tolgaarders in...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie