Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

68 teksten gevonden

ZH 114 1322/07/29 Graaf Willem III schenkt deken en kapittel van Sint Pieter te Utrecht de...
UT 046 1323/03/29 Graaf Willem III doet uitspraak in het geschil tussen zijn zwager Zweder van...
ZE 184 1323/03/30 Graaf Willem III beveelt baljuw, schepenen en burgemeesters van Middelburg dat...
ZE 254 1323/10/31 Graaf Willem III verklaart dat de abt van Middelburg hem net als de andere...
KE 098 1325/10/13 Graaf Willem III verleent, overeenkomstig een verloren oorkonde van graaf Floris...
ZH 194 1325/10/17 Jan III bisschop van Utrecht, Jacob bisschop van Zuden, Nicolaas abt van...
ZE 381 1326/06/24 Graaf Willem III beleent Mathijs Rengersz. met het ambacht in 's-Heer-Hadden...
ZH 220 1326/06/26 Graaf Willem III bevestigt in een cedel, gestoken door een een handvest...
UT 090 1326/09/29 Graaf Willem III en Willem van Duivenvoorde beloven heer Zweder van Vianen,...
ZE 439 1327/04/15 Schepenen, burgemeesters en gemene Raad van de poort van Middelburg herstellen de...
FR 091 1327/06/07 * De raden en gemene poorters van Staveren verklaren dat zij de handvesten die...
ZE 462 1327/07/21 Graaf Willem III gelast baljuw, burgemeesters en schepenen van Middelburg dat zij...
ZE 470 1327/08/10 Graaf Willem III bevestigt de door rooms-koning Willem op 11 maart 1248...
FR 099 1328/05/15 Graaf Willem III verklaart een oorkonde te hebben ontvangen van de grietmannen en...
FR 098 1328/05/15 De grietmannen van het land van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
ZH 287 1328/05/18 Graaf Willem III verleent op verzoek van heer Gwijde van Vlaanderen en diens...
FR 103 1328/07/13 * Graaf (Willem III) doet uitspraak in een reeks van kwesties tussen hem en Jan van...
NH 372 1328/07/25 Graaf Willem III geeft zijn lieden van Rotterdam woonachtig in zijn ambacht...
ZH 335 1329/08/06 Graaf Willem III schenkt heer Willem, graaf van Gulik, die getrouwd is met zijn...
ZH 386 1330/06/05 Graaf Willem III bepaalt dat allen die poorter zijn, waar dan ook, en die...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie