Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

39 teksten gevonden

FR 102 1308/10/01 Renger Monekijnsz., baljuw van Kennemerland en West-Friesland, verklaart getuige...
ZH 231 1309/05/17 Graaf Willem III belooft de gemene lieden wonend in het land van Heusden dat hij...
NH 059 1319/09/13 Graaf (Willem III) verleent bij raad van zijn goede lieden en leenmannen aan de...
ZH 047 1320/04/10 Floris van den Veen, rechter van Streefland, en de heemraden Gerard Nannekijnsz....
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 078 1320/08/20 Graaf Willem III geeft Engebrecht, rentmeester van Noordholland, opdracht al het...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
NH 113 1321/10/15 Graaf Willem III verkoopt Simon Dirksz. en Jan van der Made 22 morgen land in...
NH 114 1321/10/21 Graaf Willem III verkoopt Hendrik van Okkenburg 13 morgen land in Schieveen in...
NH 311 1322/04/27 Graaf Willem III verkoopt aan Floris Mol 4 morgen land te Schieveen in vrij...
NH 128 1322/04/27 Graaf Willem III schenkt Floris Mol in vrij eigendom de 4 morgen land in...
NH 129 1322/04/27 Graaf Willem III geeft Floris Mol in vrij eigendom de 22 morgen land in...
NH 150 1322/05/08 Graaf Willem III garandeert Jan van der Strate, Willem Hendriksz., Bartholomeus...
ZH 118 1322/08/27 Graaf Willem III vergunt Willem van Horn dat de lieden van het land van Altena...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
FR 036 1323/01/07 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, verkoopt het land Katwoude aan een aantal...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
UT 076 1323/07/12 Bisschop Jan III van Utrecht, de dekens en kapittels van de Dom, Sint Salvator,...
NH 204 1324/01/05 Graaf Willem III komt met de gemene heemraden van Rijnland en van Delfland...
FR 078 1326/07/25 Graaf Willem III regelt het dijkonderhoud en afwatering in West-Friesland.
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie