Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

1701 teksten gevonden

FR 007 802/12/31 * (Keizer) Karel de Grote verleent de Oost- en West-Friezen, vanwege hun...
ZE 025 1223/05/31 * Graaf Floris IV en Dirk, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, verlenen aan...
ZE 028 1223/12/24 * Graaf Floris IV en Dirk, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, geven een keur...
ZH 435 1235/12/24 * Willem heer van Horn verklaart het kasteel van Altena, overeenkomstig de door...
ZH 046 1252/01/28 Rooms-koning Willem II verleent, in navolging van graaf Willem I, een keur aan de...
ZE 032 1256/10/31 * Ruwaard Floris bekrachtigt samen met heer Hendrik van Voorne, burggraaf van...
WI 338x 1264/10/28 Dirk van Wassenaar verkoopt zijn tiende tussen Alphen en Woerden aan heer Willem...
WI 545 1268/07/28 Hubert van Everdingen, ridder, en Arnoud Snoyen, knaap, enerzijds en Wouter van...
WI 339x 1269/02/08 Dirk heer van Teilingen verkoopt aan Willem heer van Brederode het goed ...
ZE 015 1269/07/03 Graaf Floris V erkent het recht van heer Albrecht van Voorne en diens opvolgers...
ZH 116 1273/02/12 Jan heer van Heusden staat de schouw van de zijdwinde en de hoofddijk tot aan het...
WI 495 1275/12/30 Jan Persijn, ridder, heer van Waterland, kent de ingezetenen van zijn gebied, bij...
NH 098 1276/11/20 Floris van Henegouwen beleent heer Dirk van Teilingen met het huis te Warmond met...
ZH 204 1278/08/06 Graaf Floris V kent heer Frank van Wezemaal, ridder, een renteleen toe van 6 pond...
KE 136 1279/03/21 Graaf Floris V beleent Dirk van Haarlem, zoon van heer Simon van Haarlem, voor de...
WI 340x 1279/09/23 * Simon van Teilingen, baljuw van Noordholland, wijst uit naam van de graaf aan...
AW 125 1280/12/01 Willem van Haarlem, zoon van wijlen heer Simon van Haarlem, verkoopt een erfelijk...
NH 099 1281/03/20 Graaf Floris V verkoopt heer Dirk van Teilingen voor 1333 pond de ambachten...
WI 341x 1282/06/25 Graaf Floris V verklaart dat de hoge rechtsmacht van Papendrecht en een aantal...
ZH 360 1283/03/28 Graaf Floris V erkent dat heer Willem van Horn en Altena, ridder, ten overstaan...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie