Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

89 teksten gevonden

CA 036 1316/03/10 Graaf Willem III en Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaren dat Floris de...
BR 001 1319/10/18 Graaf Willem III, die zijn geschillen met de goede lieden van Mechelen heeft...
GE 010 1319/11/02 Graaf Willem III verleent ten overstaan van enkele met name genoemde leenmannen...
HE 020 1320/08/12 Graaf Willem III doet ten overstaan van enkele met name genoemde getuigen, en na...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
ZH 076 1321/04/12 Graaf Willem III, gehoord hebbend van de problemen met de dijk te Carnisse,...
ZE 076 1321/04/13 Graaf Willem III beëindigt in tegenwoordigheid van enkele met name genoemde...
ZE 079 1321/04/13 Graaf Willem III doet in tegenwoordigheid van enkele met name genoemde leenmannen...
ZE 078 1321/04/14 Nicolaas van der Merwede en Hugo de Monnik, kinderen van Simon vrouw Belenz.,...
ZE 086 1321/04/21 Graaf Willem III legt aan nader genoemde lieden een zoen op in een twist die op...
ZE 087 1321/04/21 Graaf Willem III gelast alle ambachtsheren in Zeeland dat zij erop toezien dat...
ZE 091 1321/04/23 Graaf Willem III bepaalt dat heer Hendrik van Everingen aan diens echtgenote...
ZE 097 1321/04/24 Graaf Willem III gelast degenen die ingezetenen waren van het ambacht van Pieter...
NH 100 1321/04/28 Graaf Willem III geeft zijn steenhuis te Leiden in eeuwige erfpacht aan zijn...
ZH 078 1321/04/30 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland en de schepenen van Dordrecht...
KE 035 1321/04/30 Graaf Willem III vergeeft Willem van Tetterode de misdaden door deze begaan in...
ZH 117 1322/08/27 Graaf Willem III schenkt de poorters van Dordrecht tolvrijheid voor al hun...
KE 053 1322/09/27 Graaf Willem III bevestigt de regelingen getroffen door de commissie inzake de...
ZH 127 1323/06/26 Graaf Willem III beleent zijn knaap Daniel van der Merwede met 100 pond Tournois...
KE 066 1324/01/06 Graaf Willem III geeft Jan van Rolland toestemming een deel van zijn leengoed te...