Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

42 teksten gevonden

CA 036 1316/03/10 Graaf Willem III en Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaren dat Floris de...
BR 001 1319/10/18 Graaf Willem III, die zijn geschillen met de goede lieden van Mechelen heeft...
GE 010 1319/11/02 Graaf Willem III verleent ten overstaan van enkele met name genoemde leenmannen...
HE 020 1320/08/12 Graaf Willem III doet ten overstaan van enkele met name genoemde getuigen, en na...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
ZH 076 1321/04/12 Graaf Willem III, gehoord hebbend van de problemen met de dijk te Carnisse,...
ZE 079 1321/04/13 Graaf Willem III doet in tegenwoordigheid van enkele met name genoemde leenmannen...
ZE 078 1321/04/14 Nicolaas van der Merwede en Hugo de Monnik, kinderen van Simon vrouw Belenz.,...
ZE 087 1321/04/21 Graaf Willem III gelast alle ambachtsheren in Zeeland dat zij erop toezien dat...
ZE 091 1321/04/23 Graaf Willem III bepaalt dat heer Hendrik van Everingen aan diens echtgenote...
NH 100 1321/04/28 Graaf Willem III geeft zijn steenhuis te Leiden in eeuwige erfpacht aan zijn...
ZH 078 1321/04/30 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland en de schepenen van Dordrecht...
KE 035 1321/04/30 Graaf Willem III vergeeft Willem van Tetterode de misdaden door deze begaan in...
ZH 117 1322/08/27 Graaf Willem III schenkt de poorters van Dordrecht tolvrijheid voor al hun...
KE 053 1322/09/27 Graaf Willem III bevestigt de regelingen getroffen door de commissie inzake de...
KE 068 1324/03/30 Graaf Willem III wijst op verzoek van zijn (half)broer heer Simon, ridder, aan...
ZH 194 1325/10/17 Jan III bisschop van Utrecht, Jacob bisschop van Zuden, Nicolaas abt van...
ZH 197 1325/11/14 Graaf Willem III verklaart zijn knaap heer Wouter Bau, wisselaar te Mechelen,...
ZH 199 1325/11/25 Graaf Willem III belooft dat hij de twaalf met name genoemde mannen die voor hem...
ZH 263 1327/04/25 Graaf Willem III verklaart dat met zijn toestemming Willem van Duivenvoorde, zijn...