Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

47 teksten gevonden

NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZE 553c 1311/10/01 Floris de Molenaar verklaart van graaf (Willem III) geld te hebben ontvangen in...
ZE 553 1312/12/21 Hendrik abt van Middelburg geeft vidimus van vier oorkonden d.d. 1311 okt. 1 en...
ZH 050 1313/03/21 * Lijst van de lenen die wijlen heer (Nicolaas) van Putten hield van de graaf, en...
ZH 081 1321/07/05 Graaf Willem III verklaart dat Tielman de Molenaar, heer Jan Molenaarsz., het...
WO 019 1321/10/12 Graaf Willem III gelast de bisschop van Zuden, rentmeester van de landen van...
BR 013 1321/10/13 Floris Berthout heer van Mechelen, Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland,...
BR 012 1321/10/13 Graaf Willem III verklaart dat hij met hertog (Jan III) van Brabant een ...
BR 011 1321/10/13 Hertog Jan III van Brabant verklaart dat hij met graaf (Willem III) een...
BR 017 1322/01/12 Floris Berthout heer van Mechelen, Gerard heer van Voorne, burggraaf van ...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
ZH 190 1325/07/14 Pieter heer van der Lek verkoopt Willem de Molenaar heer Jansz. en Jan de...
DE 091 1326/08/22 Graaf Willem III belooft Gillis Boudewijnsz., baljuw van Middelburg, Jan...
ZE 461 1327/04/26 Graaf Willem III verkoopt zijn kamerling Willem van Duivenvoorde enige goederen...
ZH 267 1327/07/22 * Graaf Willem III verklaart dat jonkvrouw Elizabeth Jansdr. van der Merwede,...
NH 351 1327/07/27 Graaf Willem III belooft Jan van Polanen, Mathijs Rengersz., Willem van...
ZH 277 1327/07/27 Graaf Willem III geeft de poort van Ammers het recht op woensdag een weekmarkt te...
FR 095 1328/04/28 De grietmannen van Westergo, Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich...
WO 081 1328/05/20 Graaf Willem III en Hendrik van Loenersloot verklaren dat zij zich voor wat...
NH 472 1330/11/18 * Jacob van Moordrecht, ridder, verkoopt aan graaf Willem III de korentiende en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie