Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

19 teksten gevonden

HE 027 1321/02/13 Graaf Willem III beleent zijn broer Simon de bastaard met een aantal nader...
KE 068 1324/03/30 Graaf Willem III wijst op verzoek van zijn (half)broer heer Simon, ridder, aan...
ZE 310 1325/03/18 Graaf Willem III – in aanmerking nemend dat zijn nicht jonkvrouw...
UT 066 1325/05/12 Bisschop Jan III van Utrecht en graaf Willem III verklaren dat zij Steven van...
UT 067 1325/05/12 Bisschop Jan III van Utrecht en graaf Willem III dragen Pieter, broer van Steven...
ZE 341 1325/11/13 Filips heer Raasz. van Borsele erkent zijn misdrijf jegens graaf Willem III toen...
ZE 365 1325/12/14 * Graaf Willem III gelast zijn leenmannen die op Walcheren en Zuid-Beveland ambacht...
FR 095 1328/04/28 De grietmannen van Westergo, Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich...
WO 083 1328/09/18 * Graaf Willem III beleent Arnoudekijn de Vlieger met 10 morgen land in Kamerik,...
NH 618 1336/09/10 Graaf Willem III bepaalt dat de jaarrente van 10 pond Hollands die Gerard Gale...
WI 009 1337/09/27 Graaf Willem IV schenkt Margareta, weduwe van Colijn van der Muden, en haar...
WI 010 1337/09/28 Graaf Willem IV bepaalt in het geschil tussen enerzijds de vrouwe van der Elst,...
WI 013 1337/09/30 Graaf Willem IV geeft Jan van Cassel tot wederopzeggens 10 pond zwarten Tournois...
WI 015 1337/09/30 Dirk heer van Montjoie en Valkenburg en zijn echtgenote Machteld van Voorne zien...
WI 012 1337/10/01 Graaf Willem IV geeft jonkvrouw Aachte, weduwe van Nicolaas Thonisz. van...
WI 019 1337/10/06 Graaf Willem IV gelast zijn baljuw van Middelburg dat deze aan Willem van...
WI 014 1337/10/07 Graaf Willem IV geeft ten overstaan van een aantal met name genoemde getuigen de...
WI 056 1338/07/08 Graaf Willem IV beleent zijn neven heer Floris van Haamstede, ridder, en Arnoud...
WI 467 1341/09/14 Graaf Willem IV bevrijdt, voor een bedrag van 10 pond Hollands, Tielman...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie