Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

91 teksten gevonden

NH 071 1315/04/21 * Gozewijn van Rossum belooft de graaf het goed met huis van Rijnenburg, dat hij...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 112 1321/10/20 Graaf Willem III beleent Willem van Oudshoorn met het ambacht Oudshoorn en...
NH 157 1322/08/25 Graaf Willem III schenkt zijn knaap Gozewijn van Rossum de hem toebehorende...
FR 056 1325/02/25 Graaf Willem III schenkt heer Dirk van Oudshoorn, ridder, baljuw van Medemblik,...
KE 084 1325/02/26 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Simon van Zaanden aan diens...
FR 052 1325/10/08 Graaf Willem III bevestigt het zeventuig gedaan op die van Schardam, op basis...
FR 066 1325/10/14 Graaf Willem III verkoopt Willem van Zaanden de huizen en het land in...
NH 286 1326/03/19 Arnoud van Groeneveld, ridder, en Jan van Polanen, Dirk van der Does, Jan van...
FR 072 1326/03/20 Graaf Willem III draagt zijn baljuw van Kennemerland en West-Friesland en van die...
NH 363 1328/03/20 Graaf Willem III beleent Herman van Zwieten met 14½ morgen land geheten de...
FR 095 1328/04/28 De grietmannen van Westergo, Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich...
UT 101 1329/06/13 Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht, verklaart dat Willem van Oudshoorn ten...
NH 430 1329/12/31 Graaf Willem III beleent Willem van Oudshoorn met het huis met toebehoren te...
NH 444 1330/05/17 Graaf Willem III beleent Dirk van Leeuwen met 10 morgen land met de bijbehorende...
NH 445 1330/05/18 Graaf Willem III beleent Willem van Oudshoorn met het huis te Rijnenburg met...
AW 049 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt een aantal met name genoemde kinderen, schoonkinderen en...
AW 048 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Diddekijn Allard Meinardsz., diens echtgenote Ave...
AW 047 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Boelekijn zoon van Simon Pieter Bienz. vrij van de door...
AW 046 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Imme Taams, Gerard Taamsz., Hanne Taamsz. en diens zoon...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie