Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

78 teksten gevonden

NH 228 1324/09/24 Graaf Willem III geeft Vriese van Koudenhoven de 8 morgen land te Ruiven in vrij...
ZH 170 1325/03/02 Graaf Willem III machtigt Jan van Wendelnesse om in al diens ambachten in...
ZE 334 1325/10/17 Graaf Willem III vergunt zijn knaap Bollaard Bollaardsz. om in het ambacht dat...
NH 266 1325/10/20 Graaf Willem III geeft de schepenen van Den Haag toestemming om samen met zijn...
KE 087 1325/12/31 * Vier verklaringen afgelegd ten overstaan van de grafelijke Raad betreffende de...
NH 272 1326/01/03 * Lijst van goederen die Floris Arnoudsz. van de graaf (in leen) houdt.
ZH 219 1326/06/24 Graaf Willem III neemt de begijnen van Dordrecht, van wie een deel de Orde van...
ZH 226 1326/07/26 Graaf Willem III geeft Gijsbrecht Doennaard toestemming in diens ambacht in...
NH 309 1326/08/24 Graaf Willem III verkoopt aan zijn knaap Dirk van Alkemade de tiende van...
ZH 238 1326/09/02 Graaf Willem III geeft Jan van der Dussen toestemming in al diens ambachten in...
NH 324 1326/12/30 Graaf Willem III verkoopt zijn knaap Dirk van Alkemade de tiende van...
NH 334 1327/01/05 Nicolaas, abt van het OLV-klooster te Middelburg, bepaalt dat de bedienaar van de...
ZE 439 1327/04/15 Schepenen, burgemeesters en gemene Raad van de poort van Middelburg herstellen de...
ZE 439x 1327/04/16 Graaf Willem III geeft een vidimus van de oorkonde d.d. 15 april 1327 waarin...
DE 040 1328/02/12 Willem graaf van Arnsberg verklaart dat hij vazal van graaf Willem III is...
ZE 495 1328/03/18 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Bewesten Schelde...
ZE 494 1328/04/07 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Beoosten Schelde...
NH 365 1328/05/18 Graaf Willem III verkoopt Dirk Wiggersz. van der Tol in vrij eigendom de 10...
NH 371 1328/07/25 * (Graaf Willem III) beleent Arnoud van Hodenpijl met de tienden van drie hoven in...
ZE 498 1328/08/10 Graaf Willem III lijftocht Margareta Hendriksdr. met 11 gemet land in Zandvliet...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie