Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

338 teksten gevonden

UT 150 975/06/06 * Keizer Otto II schenkt de Sint Maartenskerk te Utrecht het goed te Muiden voor...
FR 048 1108/12/31 * Koning Hendrik V bevestigt de verschillende voorrechten die de burgers van...
ZH 435 1235/12/24 * Willem heer van Horn verklaart het kasteel van Altena, overeenkomstig de door...
NH 280 1246/04/15 Graaf Willem II verleent een keur aan de burgers van Delft.
ZE 026 1254/03/11 Rooms-koning Willem II, graaf van Holland, verleent een keur aan de burgers van...
NH 504 1256/10/22 Ruwaard Floris verleent praeceptor en broeders van het Duitse huis te Utrecht...
NH 505 1257/01/01 Ruwaard Floris verleent commandeur en broeders van het Duitse huis te Utrecht...
NH 506 1259/01/20 Ruwaardes Aleid bevestigt commandeur en broeders van het Duitse huis te Utrecht...
NH 509 1262/04/07 * Gravin-weduwe Machteld schenkt aan haar dochter Margareta, gravin van...
NH 507 1268/07/13 Graaf Floris V schenkt het patronaatsrecht van de kerk van Leiden aan commandeur...
WI 545 1268/07/28 Hubert van Everdingen, ridder, en Arnoud Snoyen, knaap, enerzijds en Wouter van...
NH 098 1276/11/20 Floris van Henegouwen beleent heer Dirk van Teilingen met het huis te Warmond met...
KE 127 1283/06/27 Graaf Floris V verklaart dat heer Willem van Egmond, ridder, ten overstaan van...
CA 048 1284/08/03 Graaf Floris V schenkt het patronaatsrecht van de Noordmonsterkerk te Middelburg...
CA 049 1285/04/02 Jan elect van Utrecht bevestigt commandeur en broeders van het Duitse huis in...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
ZH 402 1296/05/11 Graaf Floris V beveelt heer Arnoud van Liesveld de financiële verplichtingen...
NH 066 1296/06/27 * Jacob proost van Koningsveld geeft vidimus van een oorkonde van graaf Floris V...
FR 124 1299/11/06 * Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, doet op verzoek van Jan I (graaf van...
FR 010 1299/11/06 * Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, doet op verzoek van Jan I (graaf van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie