Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

41 teksten gevonden

ZH 339 1271/07/04 Graaf Floris V verleent de burgers van Geertruidenberg het recht dat zij en hun...
ZE 027 1315/04/02 Graaf Willem III geeft een keur aan de burgers van Vlissingen en verleent hun...
NH 035 1315/05/16 * Graaf Willem III beleent zijn kapelaan heer Pieter van Leiden met het land in...
DE 012 1316/04/19 Schepen, raden en burgemeesters van Dordrecht geven vidimus van een oorkonde d.d....
HE 023 1318/07/22 Graaf Willem III, Jan van Vlaanderen, graaf van Namen, Jan van Henegouwen, heer...
BR 003 1319/10/21 Burgemeesters, schepenen en gezworenen van Mechelen erkennen graaf Willem III...
ZE 066 1321/04/03 Graaf Willem III gelast zijn leenmannen in Zeeland dat degenen die hun heergewaad...
ZH 019 1321/10/07 Graaf Willem III geeft Coppard Stuuc, Hein van der Wijn en andere poorters van...
ZE 155 1322/05/21 Graaf Willem III geeft zijn knaap Jan heer Arnoudsz., poorter van Zierikzee,...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
AW 015 1323/08/01 Graaf Willem III maant de kooplieden die per schip bier vervoeren uit het...
ZE 212 1323/08/10 Koning Robert van Schotland geeft de kooplieden uit de landen van graaf Willem...
ZE 263 1324/04/02 Graaf Willem III geeft Willem Simonsz. en Lem Lauwardsz., poorters van...
KE 075 1324/09/26 Graaf Willem III geeft, ter compensatie voor een door hem geconfisqueerd stuk...
ZE 318 1325/04/28 (Graaf Willem III) geeft enkele met name genoemde personen toestemming om...
FR 058 1325/06/20 Graaf Willem III sluit een bestand met het gemene land van Friesland dat tot 1...
ZE 360 1325/12/12 Graaf Willem III geeft de verwanten en vrienden van Hannekijn de Loper, poorter...
FR 069 1326/03/08 Graaf Willem III geeft een bestand aan zijn vijanden de inwoners van Staveren en...
FR 074 1326/03/30 De grietmannen van Westergo in Franekeradeel, Wonseradeel en Wijmbritseradeel...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie