Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

41 teksten gevonden

FR 073 1326/03/30 Graaf Willem III geeft een bestand aan zijn vijanden de inwoners van Staveren en...
FR 080 1326/08/06 De grietmannen en overige rechters van Oostergo schrijven graaf Willem III in...
FR 088x 1327/02/09 * Graaf Willem III meldt de inwoners van Wangeroge dat hun kooplieden in Zeeland...
FR 088 1327/02/10 De rechters en het gemene land van Östringen schrijven graaf Willem III als...
FR 085 1327/02/14 Johan graaf van Oldenburg verzoekt graaf Willem III de goederen van Thethardus,...
FR 086 1327/02/22 Otto proost, Frederik deken en het kapittel van de kerk van Bremen, mede namens...
FR 087 1327/02/23 Dirk van Xanten, kanunnik van Sint Gereon te Keulen, verzekert graaf Willem III...
ZE 462 1327/07/21 Graaf Willem III gelast baljuw, burgemeesters en schepenen van Middelburg dat zij...
ZE 463 1327/07/22 Graaf Willem III geeft Herman van Revele en diens broers vrijgeleide tot 1...
DE 039 1327/09/01 Graaf Willem III geeft, in navolging van graaf Jan I, aan de burgers en...
FR 094 1327/12/14 Graaf Willem III geeft Lemmekijn Top en diens gezellen toestemming de Friezen,...
ZH 453 1333/08/30 Graaf Willem III verkoopt Jacob de Schrijver van Schoonhoven voor 45 pond...
ZE 627 1333/09/23 Graaf Willem III geeft Muloc Zuderhoeksz. toestemming om overal in zijn...
ZH 471 1334/06/17 Graaf Willem III schenkt zijn kamerling Willem van Duivenvoorde, heer van...
WI 049 1338/08/09 * Graaf Willem IV vergunt de lieden van Noord-Beveland in wier land hij geld heeft...
WI 402 1340/04/08 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, doet uitspraak in de twist tussen graaf...
WI 542 1340/05/22 Graaf Willem IV neemt de gemene kooplieden van Pruisen en Westfalen tot...
WI 221 1340/06/07 Graaf Willem IV verleent een stadsrecht aan de poorters van Rotterdam.
WI 226 1342/07/12 Graaf Willem IV doet uitspraak over verschillende misdrijven die de poort van...
WI 227 1342/11/26 Graaf Willem IV verleent de lieden van de stad Delft enkele voorrechten.
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie