Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

69 teksten gevonden

FR 007 802/12/31 * (Keizer) Karel de Grote verleent de Oost- en West-Friezen, vanwege hun...
UT 150 975/06/06 * Keizer Otto II schenkt de Sint Maartenskerk te Utrecht het goed te Muiden voor...
UT 151 975/06/06 * Keizer Otto II schenkt de Sint Maartenskerk te Utrecht zijn bezittingen in Muiden...
UT 148 1057/04/23 * Koning Hendrik IV bevestigt de schenking door zijn voorgangers aan de Utrechtse...
FR 048 1108/12/31 * Koning Hendrik V bevestigt de verschillende voorrechten die de burgers van...
FR 049 1108/12/31 * Aartsbisschop Frederik I van Keulen gelast eenieder zich op straffe van...
WO 100 1165/11/30 * Keizer Frederik I regelt op verzoek van de bisschop van Utrecht en de graven van...
UT 149 1171/10/12 Keizer Frederik I bevestigt de schenking door (keizer) Otto II aan de Utrechtse...
FR 047 1248/11/03 Rooms-koning Willem II bevestigt, als dank voor de verdiensten van de Friezen bij...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
UT 088 1305/11/14 Bisschop Gwijde van Utrecht bevestigt de oorkonden die de stad Utrecht heeft...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
CA 022 1314/11/25 * Koning Lodewijk IV van Duitsland bevestigt met toestemming van de keurvorsten...
WI 554 1314/11/26 Rooms-koning Lodewijk belooft aan graaf Willem III voor zekere diensten 52.000...
CA 029 1314/12/01 * Koning (Lodewijk IV van Duitsland) bevestigt alle privileges en oorkonden die de...
CA 028 1314/12/01 * Koning (Lodewijk IV van Duitsland) ontvangt graaf Willem III als zijn leenman, en...
WI 555 1314/12/04 Boudewijn aartsbisschop van Trier en aartskanselier van het Rijk in Gallië,...
NH 120 1322/04/21 Graaf Willem III bevestigt de ruil door zijn knaap Jan de Keizer, rentmeester van...
NH 121 1322/04/21 Jan de Keizer, rentmeester van Zeeland, verklaart van graaf Willem III...
ZH 097 1322/04/24 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland, de schout van Dordrecht en de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie