Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

187 teksten gevonden

UT 037 1021/01/02 Bisschop (Adelbold) van Utrecht geeft een opsomming van hetgeen zijn zeven...
UT 148 1057/04/23 * Koning Hendrik IV bevestigt de schenking door zijn voorgangers aan de Utrechtse...
FR 049 1108/12/31 * Aartsbisschop Frederik I van Keulen gelast eenieder zich op straffe van...
UT 149 1171/10/12 Keizer Frederik I bevestigt de schenking door (keizer) Otto II aan de Utrechtse...
NH 476 1238/04/11 Boudewijn I, graaf van Bentheim, verklaart een ruil te zijn aangegaan van zes...
ZE 101 1247/06/30 * Bisschop Otto III van Utrecht bevestigt de abdij van Middelburg in haar...
NH 477 1248/11/25 Rooms-koning Willem verkoopt, met instemming van zijn broer Floris, al zijn land...
ZH 020 1250/05/19 Rooms-koning Willem II beleent Willem abt van Sint Truiden en diens opvolgers met...
NH 507 1268/07/13 Graaf Floris V schenkt het patronaatsrecht van de kerk van Leiden aan commandeur...
ZE 276 1273/05/30 * Hendrik, abt, en het convent van Sint Paulus te Utrecht staan het patronaatsrecht...
ZE 277 1276/09/08 Graaf Floris V staat het patronaatsrecht van de kerk van Monster af aan abt en...
CA 048 1284/08/03 Graaf Floris V schenkt het patronaatsrecht van de Noordmonsterkerk te Middelburg...
NH 401 1293/11/24 * Jan van Cuijk, ridder, geeft aan Hendrik van Alkemade Rijnsaterwoude en Leimuiden...
UT 147 1297/10/09 Willem II bisschop van Utrecht aan de ene zijde en broeder Hendrik Wisse en...
AW 003 1299/07/21 Schout en schepenen van Gooiland verklaren dat de pastoors van de kerk van...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
NH 304 1310/05/30 * Arnoud, proost van Koningsveld, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1310 mei 30...
NH 304x 1310/05/30 Gwijde bisschop van Utrecht en graaf Willem III doen uitspraak in een geschil...
AW 009 1311/10/11 Gwijde van Henegouwen, bisschop van Utrecht, belooft dat hij graaf Willem III de...
UT 016 1314/01/20 Bisschop Gwijde van Utrecht beleent zijn neef graaf Willem III met alle lenen die...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie