Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

70 teksten gevonden

NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZE 029 1311/03/02 Graaf Willem III bevestigt de keur van de burgers van Domburg, waarbij hij enige...
ZE 027 1315/04/02 Graaf Willem III geeft een keur aan de burgers van Vlissingen en verleent hun...
ZH 096 1316/04/01 Graaf Willem III geeft een keur aan de poorters van Dordrecht waarin hij enkele...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
ZE 051 1320/10/28 Graaf Willem III verpacht op verzoek van Nicolaas Simonsz. van Kloetinge een deel...
WO 026 1322/04/18 Graaf Willem III schenkt de poorters van Oudewater voorrechten betreffende het...
ZH 097 1322/04/24 Graaf Willem III gelast de baljuw van Zuidholland, de schout van Dordrecht en de...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
ZE 189 1323/03/31 Graaf Willem III benoemt Nicolaas Stormsz. van den Waarde tot dijkgraaf tussen...
ZE 233 1323/10/20 Graaf Willem III verkoopt Boudewijn Jansz. een moerdijk ter grootte van 40 tot 44...
ZH 144 1323/10/30 * Rechter, schepenen en Raad van Dordrecht stellen een keur op de gruit vast.
ZE 250 1323/10/30 Graaf Willem III stelt een keur vast voor Yerseke.
ZH 156 1324/01/13 Graaf Willem III bekrachtigt de door schepenen en Raad van Dordrecht opgestelde...
ZH 164 1324/09/14 Graaf Willem III verpacht de gruit van Dordrecht voor drie jaar aan de stad, voor...
AW 149 1324/10/20 Graaf Willem III verkoopt Boudewijn van Baarsdorp en Dirk Boudewijnsz. van...
ZE 295 1324/10/25 Graaf Willem III verkoopt zijn knaap Jan Arnoudsz., poorter van Zierikzee, een...
ZE 326 1325/06/17 Graaf Willem III verkoopt Nicolaas Poppenz. een moerdijk geheten de Meeneweide,...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie