Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

90 teksten gevonden

ZE 276 1273/05/30 * Hendrik, abt, en het convent van Sint Paulus te Utrecht staan het patronaatsrecht...
ZE 277 1276/09/08 Graaf Floris V staat het patronaatsrecht van de kerk van Monster af aan abt en...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
ZE 368 1298/04/13 Nicolaas abt van Middelburg en broeder Hendrik gardiaan der minderbroeders aldaar...
CA 015 1312/07/31 * In tegenwoordigheid van een aantal met name genoemde personen breekt graaf Willem...
ZE 553 1312/12/21 Hendrik abt van Middelburg geeft vidimus van vier oorkonden d.d. 1311 okt. 1 en...
NH 006 1317/01/06 Graaf Willem III schenkt abdis en klooster van Loosduinen al het goed dat...
ZE 004 1317/03/02 * Graaf Willem III geeft priores en convent van het verarmde klooster Hemelpoort...
KE 006 1317/03/21 Graaf Willem III gelast de rentmeester van Kennemerland en West-Friesland dat...
ZE 021 1317/10/01 Graaf Willem III geeft Jacob bisschop van Zuden, commandeur van het sint...
FR 003 1317/10/06 Graaf Willem III verleent heer Nicolaas, proost van het klooster van Hemelum in...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
HE 022 1320/04/18 Graaf Willem III legt een vrede op in de twist tussen zijn neef Gerard van...
KE 011 1320/05/09 Graaf Willem III schenkt de bisschop van Zuden en diens convent zijn hoeve van 16...
NH 080 1320/08/20 Graaf Willem III neemt Willem Albrechtsz. in bescherming voor wat betreft diens...
ZE 048 1320/09/01 Graaf Willem III verleent de abt van Middelburg het recht om een van diens...
ZE 049 1320/09/01 Nicolaas abt en het gehele convent van Middelburg verklaren dat zij van graaf...
ZE 063 1320/10/31 Graaf Willem III gelast zijn tolgaarders geen tol te heffen op de goederen die de...
ZE 071 1321/03/12 Graaf Willem III geeft de abt van Ter Doest toestemming diens kloosterlingen te...
KE 039 1321/04/11 Graaf Willem III schenkt Jacob bisschop van Zuden en het Sint Jansklooster te...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie