Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

43 teksten gevonden

KE 017 1301/08/05 * Gwijde van Henegouwen verleent de poorters van Amsterdam een stadsrecht.
NH 012 1317/01/08 Graaf (Willem III) geeft Dirk van Zwieten toestemming tot de verkoop in vrij...
ZH 017 1317/10/11 Graaf Willem III beveelt zijn rentmeesters en tolgaarders de poorters van...
AW 005 1317/10/11 Graaf Willem III geeft de poorters van Amsterdam tolvrijdom voor hun goederen in...
KE 034 1321/04/07 Graaf Willem III bevestigt de verkoop van keurmedig goed door de rentmeester en...
KE 033 1321/04/07 Graaf Willem III bevestigt de verkoop van een hofstede te Amsterdam door de...
KE 049 1322/08/16 Schepenen van Delft oorkonden dat Foppe van Amsterdam beloofd heeft graaf (Willem...
KE 048 1322/08/17 Graaf Willem III belooft Gerard Bartoud 4 pond groten Tournois te betalen ten...
AW 015 1323/08/01 Graaf Willem III maant de kooplieden die per schip bier vervoeren uit het...
NH 181 1323/09/04 Graaf Willem III beleent Arnoud Dirksz. van Zandhorst met 5 morgen land aan het...
AW 017 1324/04/07 Graaf Willem III begeeft meester Jan van Ratingen met de parochiekerk van...
AW 144 1324/09/23 Graaf Willem III verkoopt Willem de Grebber of de houder van deze brief 3 maden...
AW 145 1324/09/24 Willem de Grebber belooft graaf (Willem III) dat deze de 3 maden land in de...
NH 285 1326/03/28 Dirk, burggraaf van Leiden, ridder, verleent een aantal goederen die zijn broer...
AW 025 1326/04/09 Graaf Willem III verleent de burgers van Amersfoort tolvrijdom voor hun eigen...
NH 296 1326/05/25 Willem van Duivenvoorde, kamerling van graaf Willem III, sticht als aflaat voor...
NH 332 1327/01/02 Graaf Willem III schenkt heer Nicolaas, abt, en het gemene convent van Middelburg...
NH 337 1327/03/25 Graaf Willem III verkoopt aan abt en convent van de O.L.V.-abdij te Middelburg 14...
AW 030 1327/04/24 Graaf Willem III gelast de met name genoemde schouten van Weesp, Amsterdam en...
KE 125 1328/05/17 Graaf Willem III geeft Jan van Rietwijk, zoon van Willem van Velsen, die hem...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie