Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

8 teksten gevonden

FR 049 1108/12/31 * Aartsbisschop Frederik I van Keulen gelast eenieder zich op straffe van...
ZE 001 1308/06/11 Graaf Willem III geeft enkele met name genoemde Lombarden toestemming zich met...
FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
ZE 003 1317/02/23 Graaf Willem III geeft enkele met name genoemde Lombarden toestemming zich voor...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 136 1322/05/15 Graaf Willem III beleent Jacob, zoon van Simon van Benthem, met 15 pond Hollands...
FR 090 1327/04/19 Graaf Willem III geeft de Friezen van Westergo en Staveren vrijgeleide gedurende...
UT 167 1334/01/18 Reinoud II graaf van Gelre en Zutphen doet uitspraak in de oorlog tussen bisschop...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie