Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

27 teksten gevonden

FR 007 802/12/31 * (Keizer) Karel de Grote verleent de Oost- en West-Friezen, vanwege hun...
UT 149 1171/10/12 Keizer Frederik I bevestigt de schenking door (keizer) Otto II aan de Utrechtse...
FR 047 1248/11/03 Rooms-koning Willem II bevestigt, als dank voor de verdiensten van de Friezen bij...
ZE 368 1298/04/13 Nicolaas abt van Middelburg en broeder Hendrik gardiaan der minderbroeders aldaar...
UT 003 1300/01/07 Graaf Jan II bevestigt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1276 september 18,...
FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
NH 021 1317/01/16 Willem van Brawode geheten van Engeland, klerk, schenkt 4 morgen land aan abdis...
ZE 004 1317/03/02 * Graaf Willem III geeft priores en convent van het verarmde klooster Hemelpoort...
UT 070 1318/05/29 * Graaf Willem III geeft ter viering van het jaargetijde van wijlen bisschop Gwijde...
DE 003 1319/10/18 Graaf Willem III erkent schulden aan Segebold van Crispijn en Jan van Coesfeld,...
ZE 100 1321/04/24 Graaf Willem III stelt nadere bepalingen omtrent de inrichting van het kapittel...
ZE 131 1321/12/25 Graaf Willem III, handelend met instemming van de zoons van wijlen heer Witte van...
ZE 151 1321/12/29 Koenraad en Wigbold van Lippe verklaren dat de lakens en andere goederen die rond...
ZH 153 1323/08/25 Wouter abt van het sint Andriesklooster bij Brugge geeft vidimus van een oorkonde...
ZE 234 1323/10/21 Graaf Willem III belooft deken en kapittel van Sint Pieter te Middelburg ervoor...
WO 055 1323/10/22 Graaf Willem III sticht, als uitvloeisel van de zoen naar aanleiding van de dood...
WO 054 1323/10/22 Graaf Willem III sticht, als uitvloeisel van de zoen naar aanleiding van de dood...
GE 021 1324/09/11 Graaf Willem III bevestigt abt en convent van Mariënweerd in de hun door...
WO 049 1325/02/28 Graaf Willem III schenkt de inkomsten van de heergewaden in de landen van Woerden...
WO 053 1325/06/19 Graaf Willem III gelast de rentmeester van Woerden erop toe te zien dat de twee...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie