Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

14 teksten gevonden

KE 017 1301/08/05 * Gwijde van Henegouwen verleent de poorters van Amsterdam een stadsrecht.
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZH 034 1319/10/12 Graaf Willem III verkoopt de goede lieden wonend in de ambachten Dubbelmonde en...
NH 104 1321/05/01 Graaf Willem III bevestigt de verkoop door de baljuw van Delfland aan Nicolaas...
NH 113 1321/10/15 Graaf Willem III verkoopt Simon Dirksz. en Jan van der Made 22 morgen land in...
NH 114 1321/10/21 Graaf Willem III verkoopt Hendrik van Okkenburg 13 morgen land in Schieveen in...
NH 311 1322/04/27 Graaf Willem III verkoopt aan Floris Mol 4 morgen land te Schieveen in vrij...
NH 128 1322/04/27 Graaf Willem III schenkt Floris Mol in vrij eigendom de 4 morgen land in...
NH 129 1322/04/27 Graaf Willem III geeft Floris Mol in vrij eigendom de 22 morgen land in...
KE 098 1325/10/13 Graaf Willem III verleent, overeenkomstig een verloren oorkonde van graaf Floris...
NH 299 1326/06/22 Graaf Willem III vergunt zijn lieden van het Zandambacht dat al het land aldaar...
NH 312 1326/09/29 Graaf Willem III beleent Floris Mol met een zate van 20 morgen geheten...
NH 435 1330/01/01 Graaf Willem III schenkt aan IJsbrand Danekijnsz. en Pieter Boudewijnsz.,...
WI 475 1342/12/09 Graaf Willem IV geeft een keur aan de poort van Amsterdam, bepaalt de grenzen van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie