Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

35 teksten gevonden

HE 037 1318/04/24 Graaf Willem III verklaart dat hij aan (Humphrey) de Bohun, graaf van Hereford en...
UT 028 1320/09/02 Bisschop Frederik II van Utrecht belooft dat hij volledig zal handelen in...
ZE 056 1320/10/30 Graaf Willem III verklaart dat in de vierschaar van Middelburg, waar hij zitting...
HE 021 1321/03/07 Graaf Willem III, aan wie door zijn neef (Arnoud van Enghien), heer van Prayaux,...
HE 029 1321/03/26 Willem bisschop van Meaux en Miles heer van Noyers doen graaf (Willem III)...
ZE 116 1321/12/01 Graaf Willem III gelast heer Hendrik de parochiepriester en de goede lieden en...
BR 015 1321/12/04 Graaf Willem III machtigt heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, en...
ZH 167 1324/10/10 Graaf Willem III bepaalt in overleg met schepenen en Raad van Dordrecht dat...
ZE 310 1325/03/18 Graaf Willem III – in aanmerking nemend dat zijn nicht jonkvrouw...
ZE 327 1325/06/15 Graaf Willem III herstelt in overleg met zijn gemene Raad en met het stadsbestuur...
FR 058 1325/06/20 Graaf Willem III sluit een bestand met het gemene land van Friesland dat tot 1...
ZH 193 1325/10/13 Rudolf hertog van Saksen en zijn echtgenote hertogin Jutte verklaren in te...
ZH 194 1325/10/17 Jan III bisschop van Utrecht, Jacob bisschop van Zuden, Nicolaas abt van...
FR 069 1326/03/08 Graaf Willem III geeft een bestand aan zijn vijanden de inwoners van Staveren en...
FR 073 1326/03/30 Graaf Willem III geeft een bestand aan zijn vijanden de inwoners van Staveren en...
ZH 218 1326/06/24 Graaf Willem III laat schepenen en Raad van Dordrecht weten dat hij de door zijn...
HE 053 1326/08/10 * Model voor een convocatiebrief door de heer van Enghien aan ridders en knapen van...
ZE 407 1327/03/23 Graaf Willem III geeft vrijgeleide aan maximaal twintig personen uit het land van...
ZE 414 1327/03/26 Graaf Willem III geeft heer Nicolaas van Kats en Willem Dankardsz. volmacht om...
FR 090 1327/04/19 Graaf Willem III geeft de Friezen van Westergo en Staveren vrijgeleide gedurende...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie