Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

15 teksten gevonden

CA 003 1299/12/14 * Schepenen, Raad en gemeente van de poort van Delft erkennen graaf Jan II als hun...
GE 006 1319/10/13 Frederik II (van Diest), bisschop van Utrecht, en graaf Willem III verblijven hun...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 106 1321/10/07 Graaf Willem III verkoopt Willem Albrechtsz. van Okkenburg een drietal nader...
NH 124 1322/04/23 Graaf Willem III begeeft meester Jan Dirk Hertekijnsz. van Delft met de school...
KE 048 1322/08/17 Graaf Willem III belooft Gerard Bartoud 4 pond groten Tournois te betalen ten...
NH 156 1322/08/21 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Simons Pietersz. van Enkhuizen aan...
ZE 180 1323/03/28 Graaf Willem III stelt Jan Dirksz. van der Burg aan als schout van Delft, en...
NH 292 1326/04/06 Graaf Willem III verkoopt aan Jan van der Made het huis te Delft dat toebehoorde...
NH 387 1328/12/13 * Graaf Willem III geeft Heile Roberts, die door schout en schepenen van Delft voor...
NH 446 1330/05/18 Graaf Willem III wijst, ter beslechting van een geschil tussen de poort van Delft...
NH 454 1330/07/17 Graaf Willem III beslecht het geschil tussen proost en convent van Koningsveld...
WI 226 1342/07/12 Graaf Willem IV doet uitspraak over verschillende misdrijven die de poort van...
WI 315 1342/08/30 Graaf Willem IV schenkt zijn klerk meester Nicolaas Merre voor de duur van diens...
WI 227 1342/11/26 Graaf Willem IV verleent de lieden van de stad Delft enkele voorrechten.
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie