Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

18 teksten gevonden

FR 011 1300/03/12 Schepenen, raden en gemene poort van Staveren machtigen drie met name genoemde...
FR 008 1300/03/27 Graaf Jan II bevestigt en vernieuwt de keur die graaf Floris V aan de poorters...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
FR 016 1320/09/02 Graaf Willem III doet, na onderzoek in Staveren door Jacob bisschop van Zuden en...
FR 030 1322/05/04 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil binnen Staveren.
FR 035 1322/05/07 Graaf Willem III stelt Andries van Wijk aan als schout van Staveren, daarmee de...
FR 089 1327/05/01 De raadslieden en de gemene stad van Staveren onderwerpen zich aan de uitspaak...
FR 095 1328/04/28 De grietmannen van Westergo, Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich...
FR 098 1328/05/15 De grietmannen van het land van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 104 1328/07/13 Graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 106 1328/07/17 Schepenen, raad en gemene stad van Staveren stellen zich borg voor de betalingen...
FR 107 1328/07/23 Graaf Willem III en Jacob bisschop van Zuden stellen het bedrag dat de gemene...
WI 501 1337/10/16 Graaf Willem IV vergunt schepenen, Raad en de gemene poort van Staveren tot...
WI 500 1337/10/16 Graaf Willem IV bevestigt en vernieuwt de keur die de poort van Staveren van...
WI 508 1339/03/15 Graaf Willem IV vergunt schepenen, Raad en de gemene poort van Staveren tot...
WI 507 1339/03/15 Graaf Willem IV bevestigt en vernieuwt de keur die de poort van Staveren van...
WI 515 1340/12/07 Graaf Willem IV gelast zijn tolgaarders in Holland en Zeeland dat zij de goede...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie