Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

148 teksten gevonden

WI 011 1337/09/19 Graaf Willem IV bezweert de keuren en privileges die zijn voorouders hebben...
WI 022 1337/10/09 Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen Westkapelle en Vlissingen...
WI 151 1338/05/31 Graaf Willem IV bevestigt de voorrechten die de poorters van Leiden van zijn...
WI 505 1339/03/09 Schepenen, Raad en gemene stad van Staveren machtigen vier met name genoemde...
WI 506 1339/03/15 Everard Zoeneninge, Herman Schulting, Eve Geltidsz. en Tielman Bisschop, daartoe...
WI 167 1339/05/15 Graaf Willem IV geeft op advies van zijn oom heer Jan van Henegouwen, heer van...
WI 510 1339/11/21 * Verslag door met name genoemde leden van de (grafelijke Raad) van de inspectie...
WI 404 1340/04/12 Burgemeesters, schepenen, Raad en gemene gilden van de stad Utrecht beloven dat,...
WI 221 1340/06/07 Graaf Willem IV verleent een stadsrecht aan de poorters van Rotterdam.
WI 208 1340/06/27 Graaf Willem IV beveelt de tolgaarders van Holland en Zeeland dat zij de poorters...
WI 202 1340/07/10 Graaf Willem IV bevestigt de willekeur aangegaan ten overstaan van zijn...
WI 063 1340/12/23 Graaf Willem IV geeft de poorters van Westkapelle tolvrijdom in Holland en...
WI 064 1340/12/23 Graaf Willem IV gebiedt zijn tolgaarders in Holland en Zeeland dat zij geen tol...
WI 213 1341/01/12 Graaf Willem IV beslecht de onenigheid tussen de brouwers en de gruiters van...
WI 073 1341/04/01 Graaf Willem IV, die op Noord-Beveland twee inlaagdijken heeft laten leggen aan...
WI 094 1341/06/19 Graaf Willem IV verklaart dat Lieven Willemansz., poorter van Zierikzee, die aan...
WI 225 1341/08/20 Graaf Willem IV verklaart dat hij middels een aantal met name genoemde personen...
WI 226 1342/07/12 Graaf Willem IV doet uitspraak over verschillende misdrijven die de poort van...
WI 110 1342/07/18 Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen de stad Zierikzee, de...
WI 534 1342/11/25 Graaf Willem IV staat de poorters van Staveren tot wederopzeggens toe dat zij...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie