Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

148 teksten gevonden

BR 017 1322/01/12 Floris Berthout heer van Mechelen, Gerard heer van Voorne, burggraaf van ...
HE 038 1322/04/08 Graaf Willem III stelt zich voor provoosten, gezworenen, schepenen, Raad en...
FR 037 1322/04/17 * Graaf Willem III schrijft de grietman van Wonseradeel dat hij heeft vernomen dat...
WO 026 1322/04/18 Graaf Willem III schenkt de poorters van Oudewater voorrechten betreffende het...
ZE 144 1322/05/05 Graaf Willem III verzoekt alle vorsten, heren en rechters dat zij de koopman...
ZH 110 1322/05/16 Graaf Willem III verpacht de gruit van Dordrecht voor de tijd van vier jaar aan...
ZH 105 1322/05/16 Graaf Willem III doet uitspraak in een twist tussen enerzijds heer Otto van...
ZH 107 1322/05/16 Graaf Willem III verpacht de tol en de wissel te Dordrecht aan heer Wouter Bau,...
ZE 155 1322/05/21 Graaf Willem III geeft zijn knaap Jan heer Arnoudsz., poorter van Zierikzee,...
ZE 163 1322/08/27 Arnoud Schalkaard, poorter van Gent, scheldt graaf (Willem III) van Henegouwen en...
ZE 162 1322/08/27 Graaf Willem III kent Arnoud Schalkaard, poorter van Gent, die hem al zijn...
KE 052 1322/09/14 Jacob bisschop van Zuden, Dirk abt van Egmond, een aantal met name genoemde...
ZE 171 1323/03/20 Graaf Willem III, die Jan heer Nicolaasz., poorter van Middelburg, een jaarrente...
ZE 172 1323/03/24 Graaf Willem III gelast zijn baljuwen van Middelburg, Zierikzee, Zuidholland en...
ZH 123 1323/03/27 Graaf Willem III beleent Jan Oom, poorter van Dordrecht, met het schroodambacht...
ZE 188 1323/03/29 Graaf Willem III verkoopt aan Jacob Domaasz. poorter van Middelburg de 9 gemet...
ZE 184 1323/03/30 Graaf Willem III beveelt baljuw, schepenen en burgemeesters van Middelburg dat...
ZE 187 1323/03/31 Graaf Willem III beveelt Gillis Boudewijnsz., baljuw van Middelburg, om beslag te...
ZE 186 1323/03/31 Graaf Willem III belooft Hendrik, zoon van de Zierikzeese poorter Waddin, de...
ZH 135 1323/05/07 Graaf Willem III benoemt Gillis van Wendelnesse, poorter van Dordrecht, tot klerk...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie