Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

73 teksten gevonden

FR 049 1108/12/31 * Aartsbisschop Frederik I van Keulen gelast eenieder zich op straffe van...
NH 507 1268/07/13 Graaf Floris V schenkt het patronaatsrecht van de kerk van Leiden aan commandeur...
AW 003 1299/07/21 Schout en schepenen van Gooiland verklaren dat de pastoors van de kerk van...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
CA 020 1310/04/12 Gwijde bisschop van Utrecht bevestigt de oorkonde die schepenen, Raad en...
NH 050 1319/09/13 Graaf (Willem III) geeft heer IJsbrand van Rinnegom, priester, de 4 morgen land...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZE 048 1320/09/01 Graaf Willem III verleent de abt van Middelburg het recht om een van diens...
ZE 100 1321/04/24 Graaf Willem III stelt nadere bepalingen omtrent de inrichting van het kapittel...
AW 004 1321/10/21 Graaf Willem III doet uitspraak in de twist tussen de pastoor van Naarden...
ZE 131 1321/12/25 Graaf Willem III, handelend met instemming van de zoons van wijlen heer Witte van...
UT 059 1322/04/24 Graaf Willem III begeeft heer Hugo van Hensbroek, priester, met de kerk van...
ZE 145 1322/04/30 Graaf Willem III bevestigt de ruil door de priesters heer Alard en heer Hugo...
ZE 170 1323/01/01 Graaf Willem III bepaalt op verzoek van de stad Zierikzee dat zijn vier...
ZE 213 1323/07/12 Jan III van Diest, elect van Utrecht, staat de baljuws en schouten van Holland en...
ZE 221 1323/10/01 Jan (van Diest), elect van Utrecht, geeft deken en kapittel van Sint Pieter te...
ZE 222 1323/10/10 Deken en kapittel van Sint Pieter te Middelburg ruilen met toestemming van Jan,...
ZE 217 1323/10/11 Graaf Willem III ruilt met deken en kapittel van Sint Pieter te Middelburg de...
ZE 219 1323/10/14 Graaf Willem III begiftigt met toestemming van deken en kapittel van Sint...
ZE 220 1323/10/15 Deken en kapittel van Sint Pieter te Middelburg staan graaf Willem III toe dat...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie