Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

45 teksten gevonden

FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
NH 066 1296/06/27 * Jacob proost van Koningsveld geeft vidimus van een oorkonde van graaf Floris V...
NH 304 1310/05/30 * Arnoud, proost van Koningsveld, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1310 mei 30...
FR 003 1317/10/06 Graaf Willem III verleent heer Nicolaas, proost van het klooster van Hemelum in...
FR 005 1318/01/12 De abt van Lidlum, de commandeur van Sneek, de prior van Bloemkamp en de proost...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
UT 027 1320/09/02 Graaf Willem III komt met bisschop Frederik II van Utrecht overeen dat deze in...
UT 028 1320/09/02 Bisschop Frederik II van Utrecht belooft dat hij volledig zal handelen in...
UT 029 1320/09/02 Bisschop Frederik II van Utrecht verklaart dat graaf (Willem III) hem heeft hulp...
ZE 095 1321/04/23 Nicolaas abt van Middelburg, meester Jan van Florence, proost van Soignies, en...
WO 011 1321/05/31 * Lijst van (grafelijke) inkomsten uit lenen in het land van Woerden.
AW 002 1321/10/21 * Lijst van de goederen die Frederik Albrechtsz. in leen houdt van de heerlijkheid...
UT 036 1321/12/22 Graaf Willem III belooft bisschop Frederik II van Utrecht te zullen bijstaan in...
UT 035 1321/12/22 Bisschop Frederik II van Utrecht verklaart dat hij zich verbonden heeft om twee...
UT 060 1323/05/22 Bisschop-elect Jan III van Utrecht verbindt zich de graaf van Holland altijd te...
BR 020 1323/10/13 * Lijst van eisen, blijkbaar door heer Floris Berthout, heer van Mechelen,...
FR 051 1324/04/07 Graaf Willem III begeeft Nicolaas van Rijnsburg met de kerk van Koedijk, die...
UT 064 1324/09/23 Graaf Willem III geeft voor zichzelf, zijn medestanders, vrienden en onderzaten...
NH 228 1324/09/24 Graaf Willem III geeft Vriese van Koudenhoven de 8 morgen land te Ruiven in vrij...
WO 047 1325/02/26 Graaf Willem III beleent Frederik uten Ham met het land en steenhuis in het...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie