Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

180 teksten gevonden

FR 007 802/12/31 * (Keizer) Karel de Grote verleent de Oost- en West-Friezen, vanwege hun...
ZE 030 1248/03/11 * Graaf Willem II, gekozen rooms-koning, vernieuwt de door eerdere graven en door...
WI 545 1268/07/28 Hubert van Everdingen, ridder, en Arnoud Snoyen, knaap, enerzijds en Wouter van...
ZH 339 1271/07/04 Graaf Floris V verleent de burgers van Geertruidenberg het recht dat zij en hun...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
UT 003 1300/01/07 Graaf Jan II bevestigt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1276 september 18,...
KE 017 1301/08/05 * Gwijde van Henegouwen verleent de poorters van Amsterdam een stadsrecht.
UT 026 1304/11/25 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZH 437 1307/10/17 Reinoud graaf van Gelre en Otto graaf van Kleef geven vidimus van een oorkonde...
FR 042 1310/07/04 Graaf Willem III enerzijds en de grietmannen en mederechters van Franekeradeel,...
AW 009 1311/10/11 Gwijde van Henegouwen, bisschop van Utrecht, belooft dat hij graaf Willem III de...
FR 122 1313/05/21 Wouter deken van Merthem, Hera deken van Bolsward, Pieter deken van Wold en...
ZH 065 1314/04/05 * Graaf Willem III geeft aan zijn leenman Gerard van Wieldrecht wildernissen met...
ZE 027 1315/04/02 Graaf Willem III geeft een keur aan de burgers van Vlissingen en verleent hun...
ZH 096 1316/04/01 Graaf Willem III geeft een keur aan de poorters van Dordrecht waarin hij enkele...
DE 012 1316/04/19 Schepen, raden en burgemeesters van Dordrecht geven vidimus van een oorkonde d.d....
UT 007 1316/11/28 Gwijde bisschop van Utrecht beleent zijn dochters Maria, echtgenote van heer...
NH 006 1317/01/06 Graaf Willem III schenkt abdis en klooster van Loosduinen al het goed dat...
ZE 002 1317/02/16 Graaf Willem III gelast Witte Willemsz., poorter van Zierikzee, en de Loper van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie