Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

180 teksten gevonden

ZE 103 1321/08/05 Graaf Willem III verkoopt het ambacht van Hoebuic Domaasz. in het Haaimanambacht...
ZH 019 1321/10/07 Graaf Willem III geeft Coppard Stuuc, Hein van der Wijn en andere poorters van...
NH 118 1321/10/09 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Hendrik van Brederode aan diens...
FR 021 1321/10/19 Graaf Willem III belast de dijkgraaf van (West-)Friesland met het dijkonderhoud...
NH 114 1321/10/21 Graaf Willem III verkoopt Hendrik van Okkenburg 13 morgen land in Schieveen in...
ZE 117 1321/12/06 Graaf Willem III geeft op verzoek van koning Robert I van Schotland een...
ZE 126 1321/12/18 Graaf Willem III verzoekt alle vorsten en gezagsdragers wier landen of...
ZE 141 1322/01/16 Graaf Willem III schenkt Witte Willemansz. een schor te Hugelijnszand en het...
FR 037 1322/04/17 * Graaf Willem III schrijft de grietman van Wonseradeel dat hij heeft vernomen dat...
WO 026 1322/04/18 Graaf Willem III schenkt de poorters van Oudewater voorrechten betreffende het...
NH 123 1322/04/23 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Dirk van der Does aan diens...
FR 027 1322/04/30 Graaf Willem III gebiedt de goede lieden van Wieringen dat zij hun processen...
FR 028 1322/05/03 Graaf Willem III verleent aan Gelmer Schulting en Schulte Schulting het hoge en...
FR 029 1322/05/03 Graaf Willem III verleent aan Nicolaas Elfsz. het hoge en lage gerecht op Texel...
ZH 098 1322/05/04 Graaf Willem III geeft op verzoek van zijn broer heer Jan van Henegouwen, heer...
ZE 144 1322/05/05 Graaf Willem III verzoekt alle vorsten, heren en rechters dat zij de koopman...
FR 033 1322/05/06 Graaf Willem III verzoekt eenieder om Zasker, ingezetene van Enkhuizen en...
FR 034 1322/05/06 Graaf Willem III verzoekt eenieder om de kooplieden Gerbrand Siburgsz., Folkert...
UT 040 1322/05/07 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
ZH 105 1322/05/16 Graaf Willem III doet uitspraak in een twist tussen enerzijds heer Otto van...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie