Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

31 teksten gevonden

ZE 026 1254/03/11 Rooms-koning Willem II, graaf van Holland, verleent een keur aan de burgers van...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
ZE 031 1300/12/31 * Keur verleend aan de inwoners van Haamstede en van de duinen, bezegeld door Witte...
KE 017 1301/08/05 * Gwijde van Henegouwen verleent de poorters van Amsterdam een stadsrecht.
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
GE 002 1320/01/22 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, en Hendrik van Vlaanderen, graaf van Lodi,...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZH 064 1320/09/16 Graaf Willem III gelast al zijn baljuws en rechters dat zij ten behoeve van...
BR 017 1322/01/12 Floris Berthout heer van Mechelen, Gerard heer van Voorne, burggraaf van ...
ZE 181 1323/03/29 Graaf Willem III geeft een vrijgeleide voor zijn land aan Jan Mercher, diens...
ZH 137 1323/08/25 Graaf Willem III bevestigt Nicolaas Willemsz. in het bezit van de 11 gemeten land...
ZE 360 1325/12/12 Graaf Willem III geeft de verwanten en vrienden van Hannekijn de Loper, poorter...
FR 088 1327/02/10 De rechters en het gemene land van Östringen schrijven graaf Willem III als...
FR 085 1327/02/14 Johan graaf van Oldenburg verzoekt graaf Willem III de goederen van Thethardus,...
FR 086 1327/02/22 Otto proost, Frederik deken en het kapittel van de kerk van Bremen, mede namens...
FR 087 1327/02/23 Dirk van Xanten, kanunnik van Sint Gereon te Keulen, verzekert graaf Willem III...
FR 104 1328/07/13 Graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 121 1331/07/17 Graaf Willem III beleent heer Jan van Kuinre, ridder, met alle goederen die diens...
UT 168 1334/01/18 Bisschop Jan III van Utrecht ontslaat een aantal met name genoemde ridders en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie