Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

95 teksten gevonden

AW 034 1299/12/10 Heer Wouter pastoor van Amstelveen, heer Arnoud pastoor van Ouder-Amstel en...
ZE 031 1300/12/31 * Keur verleend aan de inwoners van Haamstede en van de duinen, bezegeld door Witte...
PC 017 1304/10/07 Graaf Willem III belooft de priviliges van schepenen, Raad en gemene poort van...
UT 026 1304/11/25 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZE 550 1309/08/01 Willem Bollard, parochiepriester van de Meeneweide, en schepenen aldaar verklaren...
ZE 027 1315/04/02 Graaf Willem III geeft een keur aan de burgers van Vlissingen en verleent hun...
ZE 549 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen in de kerk van...
ZE 548 1317/06/27 Schepenen van Zierikzee verklaren dat ten overstaan van hen een aantal met name...
GE 007 1319/10/13 Reinoud zoon van de graaf van Gelre verblijft de twist tussen hem en die van...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
ZH 057 1320/08/28 Graaf Willem III gelast al zijn ambtsdragers in Holland gerechtelijke assistentie...
ZH 064 1320/09/16 Graaf Willem III gelast al zijn baljuws en rechters dat zij ten behoeve van...
WO 014 1321/05/01 Graaf Willem III bepaalt dat in de landen van Woerden en van Amstel zijn baljuw,...
WO 026 1322/04/18 Graaf Willem III schenkt de poorters van Oudewater voorrechten betreffende het...
FR 030 1322/05/04 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil binnen Staveren.
UT 040 1322/05/07 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
KE 050 1322/08/20 Graaf Willem III verleent de ingezetenen van Kennemerland het recht zelf hun...
KE 052 1322/09/14 Jacob bisschop van Zuden, Dirk abt van Egmond, een aantal met name genoemde...
FR 036 1323/01/07 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, verkoopt het land Katwoude aan een aantal...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie