Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

50 teksten gevonden

WI 191 1233/04/20 Graaf Floris IV verkoopt aan Nicolaas van Gnephoek, Burchaard van Aalsmeer,...
PC 008 1277/01/14 Graaf Floris V stelt de ingezetenen van Akersloot en Uitgeest, bij wijze van...
NH 400 1277/03/23 Graaf Floris V beleent Dirk van Alkemade met het land de Geer en 4½ gaarde...
NH 401 1293/11/24 * Jan van Cuijk, ridder, geeft aan Hendrik van Alkemade Rijnsaterwoude en Leimuiden...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZE 001 1308/06/11 Graaf Willem III geeft enkele met name genoemde Lombarden toestemming zich met...
ZE 037 1313/09/25 Jacob bisschop van Zuden verklaart dat hij van graaf Willem III voor de duur van...
ZE 226 1316/05/01 Graaf Willem III gelast schout en schepenen van Poortvliet dat zij geen schot en...
NH 015 1317/01/11 Graaf Willem III bepaalt samen met zijn Raad dat ieder die een erf koopt of...
ZE 003 1317/02/23 Graaf Willem III geeft enkele met name genoemde Lombarden toestemming zich voor...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
KE 019 1320/08/26 Graaf Willem III bevestigt de schenking van een lijftocht door Gerard van...
NH 083 1320/09/01 Graaf Willem III en Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, komen overeen dat de...
NH 084 1320/09/02 Graaf Willem III bepaalt dat de vrije lieden en de dienstlieden woonachtig in het...
NH 112 1321/10/20 Graaf Willem III beleent Willem van Oudshoorn met het ambacht Oudshoorn en...
NH 311 1322/04/27 Graaf Willem III verkoopt aan Floris Mol 4 morgen land te Schieveen in vrij...
ZH 098 1322/05/04 Graaf Willem III geeft op verzoek van zijn broer heer Jan van Henegouwen, heer...
FR 036 1323/01/07 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, verkoopt het land Katwoude aan een aantal...
ZE 178 1323/03/28 Graaf Willem III gelast Jan Wissenz. baljuw van Zierikzee en Simon Heinenz. het...
NH 183 1323/09/05 Graaf Willem III verbiedt dat welgeborenen of poorters nog schotbaar land kopen...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie