Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

286 teksten gevonden

ZH 484 1336/08/13 Graaf Willem III verleent Gerard Alewijnsz. het recht om in diens ambacht...
WI 020 1336/08/21 Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, kent zijn kleindochter Johanna,...
NH 623 1336/09/14 Graaf Willem III bevestigt de overdracht aan hem door de door ouderdom en ziekte...
NH 622 1336/09/14 Dirk burggraaf van Leiden, ridder, en zijn echtgenote Justine, burggravin, dragen...
NH 627 1336/09/19 Graaf Willem III geeft zijn lieden uit de Hof van Delft toestemming om via een...
NH 626 1336/09/19 Graaf Willem III doet uitspraak in het geschil tussen enerzijds de inwoners van...
NH 629 1336/09/20 Graaf Willem III beveelt de baljuw van Rijnland om bij de dood van de burggraaf...
NH 631 1336/09/20 Graaf Willem III vrijwaart Gillis van Kralingen, aan wie hij het beheer heeft...
WI 393 1337/09/06 * Willem van Montfoort, die door graaf (Willem IV) beleend is met het huis te...
WI 252 1337/09/13 Jan van Polanen, ridder, zegt graaf (Willem IV) toe dat deze de heerlijkheid en...
WI 022 1337/10/09 Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen Westkapelle en Vlissingen...
WI 027 1337/10/22 Graaf Willem IV neemt Jan, klerk van de stapel van de Engelse kooplieden, diens...
WI 047 1338/08/09 * Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen heer Raas van Kruiningen en...
WI 050 1339/02/12 Graaf Willem IV neemt de monniken van het klooster Ten Duinen en hun goederen op...
WI 264 1339/02/17 Graaf Willem IV vidimeert en bevestigt in tegenwoordigheid van enkele met name...
WI 542 1340/05/22 Graaf Willem IV neemt de gemene kooplieden van Pruisen en Westfalen tot...
WI 221 1340/06/07 Graaf Willem IV verleent een stadsrecht aan de poorters van Rotterdam.
WI 203 1340/07/10 * Graaf Willem IV beveelt Gillis van Kralingen, baljuw van Rijnland en van het land...
WI 289 1340/10/27 Graaf Willem IV belooft heer Tielman de Molenaar, ridder, zijn nader omschreven...
WI 301 1341/06/09 Graaf Willem IV erkent dat hij zijn knaap Gijsbrecht van Alblas 200 pond Hollands...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie