Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

89 teksten gevonden

ZH 145 1300/08/21 Graaf Jan II belooft de poorters van Schoonhoven dat hij geen afzonderlijke vrede...
NH 080 1320/08/20 Graaf Willem III neemt Willem Albrechtsz. in bescherming voor wat betreft diens...
ZH 054 1320/08/21 Graaf Willem III legt een zoen op aan de vrienden en verwanten van wijlen Coppard...
NH 081 1320/08/21 Graaf Willem III gelast al zijn gezagsdragers in het graafschap Holland dat zij...
NH 079 1320/08/21 Graaf Willem III geeft de abdis van Leeuwenhorst toestemming een persoon uit haar...
KE 021 1320/08/23 Graaf Willem III beleent Jan van der Schure met het zesde deel van de tienden van...
KE 022 1320/08/24 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Jan van der Schure aan diens...
KE 018 1320/08/26 Graaf Willem III schenkt Jan de Koster en diens erfgenamen de goederen die...
KE 019 1320/08/26 Graaf Willem III bevestigt de schenking van een lijftocht door Gerard van...
AW 006 1320/08/26 Graaf Willem III gelast zijn baljuw en schouten in Amstelland dat zij Meinard de...
KE 020 1320/08/27 Graaf Willem III geeft Floris Rogiersz. en Hanne Boyen toestemming om ieder tien...
ZH 057 1320/08/28 Graaf Willem III gelast al zijn ambtsdragers in Holland gerechtelijke assistentie...
KE 026 1320/09/12 Graaf Willem III verkoopt aan Jan van Oyen het erfgoed, dat hij van diens...
UT 048 1322/08/10 Graaf Willem III belooft de bisschop van Zuden, de heer van IJsselstein, Jan heer...
ZH 115 1322/08/19 Graaf Willem III gelast Jan heer Gillisz., rentmeester van Zuidholland, aan...
KE 050 1322/08/20 Graaf Willem III verleent de ingezetenen van Kennemerland het recht zelf hun...
NH 155 1322/08/20 * Graaf Willem III belooft zijn knaap Jan uten Waarde te helpen met het verkrijgen...
NH 160 1322/08/20 Graaf Willem III treft een zoenregeling tussen Gizekijn Jansz., Floris van den...
NH 156 1322/08/21 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Simons Pietersz. van Enkhuizen aan...
KE 046 1322/08/23 Graaf Willem III vergunt Jan Rode Gheyenz. dat hij diens leen van een zate van 4...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie