Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

89 teksten gevonden

KE 051 1322/08/24 Graaf Willem III staat jonkvrouw Justine, weduwe van Jan Scheve, toe dat zij of...
NH 157 1322/08/25 Graaf Willem III schenkt zijn knaap Gozewijn van Rossum de hem toebehorende...
NH 159 1322/08/25 Graaf Willem III machtigt de vrouwe van Voorne en Teilingen om binnen zijn land...
NH 158 1322/08/25 Graaf Willem III geeft op verzoek van jonkheer (Reinoud II) van Gelre aan...
ZH 117 1322/08/27 Graaf Willem III schenkt de poorters van Dordrecht tolvrijheid voor al hun...
ZH 118 1322/08/27 Graaf Willem III vergunt Willem van Horn dat de lieden van het land van Altena...
ZE 163 1322/08/27 Arnoud Schalkaard, poorter van Gent, scheldt graaf (Willem III) van Henegouwen en...
ZE 162 1322/08/27 Graaf Willem III kent Arnoud Schalkaard, poorter van Gent, die hem al zijn...
NH 161 1322/08/27 Graaf Willem III schenkt zijn knaap Jan uten Waarde 20 pond Hollands jaarlijks,...
ZH 119 1322/08/28 Graaf Willem III beleent heer Jan van der Dussen, ridder, met een jaarrente van...
ZE 210 1323/08/24 Graaf Willem III geeft Mayde zoon van Simon Hugen Kindsz. toestemming tot verkoop...
NH 169 1323/08/24 Graaf Willem III geeft Jan Butsele toestemming om de 12 morgen land geheten...
ZH 137 1323/08/25 Graaf Willem III bevestigt Nicolaas Willemsz. in het bezit van de 11 gemeten land...
ZH 153 1323/08/25 Wouter abt van het sint Andriesklooster bij Brugge geeft vidimus van een oorkonde...
UT 044 1323/08/25 Graaf Willem III neemt met toestemming van heer Jan III van Diest, bisschop van...
UT 042 1323/08/25 Hendrik abt en het convent van Sint Paulus te Utrecht verpachten met toestemming...
UT 043 1323/08/25 Graaf Willem III neemt abt en convent van Sint Paulus te Utrecht in bescherming...
NH 170 1323/08/25 Graaf Willem III gelast zijn baljuws van Rijnland dat zij Willem van der Woerd en...
UT 057 1323/08/26 Graaf Willem III neemt Jan uten Gaarde, burger van Utrecht, in zijn bescherming...
ZH 138 1323/08/27 Graaf Willem III belooft de broeders van de Duitse Orde de door zijn voorgangers...