Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

24 teksten gevonden

AW 009 1311/10/11 Gwijde van Henegouwen, bisschop van Utrecht, belooft dat hij graaf Willem III de...
ZH 034 1319/10/12 Graaf Willem III verkoopt de goede lieden wonend in de ambachten Dubbelmonde en...
ZH 089 1321/10/09 Graaf Willem III verkoopt heer Willem van Wendelnesse, ridder, het ambacht...
NH 118 1321/10/09 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Hendrik van Brederode aan diens...
NH 096 1321/10/11 * (Graaf Willem III) met een onbekende rechtshandeling voor Jean de Melun en Jean...
WO 019 1321/10/12 Graaf Willem III gelast de bisschop van Zuden, rentmeester van de landen van...
NH 111 1321/10/12 Graaf Willem III machtigt Jacob bisschop van Zuden om in zijn naam de ruil van...
NH 110 1321/10/12 Graaf Willem III schenkt zijn nicht jonkvrouw Aleid, dochter van wijlen bisschop...
WO 017 1321/10/13 Graaf Willem III beleent Herman Creperte met het land dat diens voorouders van...
WO 018 1321/10/14 Dirk Lam uit Nieuwkoop verklaart van de graaf in leen te hebben ontvangen de acht...
NH 109 1321/10/14 Graaf (Willem III) beleent Dirk Riddersz. uten Nieuwkoop met twee akkers in...
ZE 164 1322/10/11 Jan van den Waarde van Biggekerke belooft graaf Willem III dat hij hem zal...
ZH 143 1323/10/11 Graaf Willem III geeft Pieter Zoete Willenz. van den Sloot uit Dordrecht...
ZE 216 1323/10/11 Graaf Willem III begeeft de geletterde clericus Jan van Brielle met de kerk van...
ZE 231 1323/10/13 Graaf Willem III gelast Jacob Geroncsz. beslag te leggen op de goederen van heer...
NH 187 1323/10/13 Graaf Willem III bevestigt de schenking door zijn knaap Gerard Alewijnsz. uit...
ZE 224 1323/10/14 Graaf Willem III beleent Pieter Colijnsz. van der Pannen met 70 gemet land in de...
FR 062 1325/10/08 Graaf Willem III bekleedt Vlike Sybrande met het schoutambacht van half Warns,...
FR 061 1325/10/08 Graaf Willem III bekleedt Eneke Rotterdesmanne uit Westergo met het schoutambacht...
ZE 475 1327/10/11 Graaf Willem III verkoopt Pieter Geroncsz. van Overbordene al het ambacht...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie