Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

18 teksten gevonden

ZE 048 1320/09/01 Graaf Willem III verleent de abt van Middelburg het recht om een van diens...
ZE 049 1320/09/01 Nicolaas abt en het gehele convent van Middelburg verklaren dat zij van graaf...
FR 013 1320/09/02 Folker abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren verklaart dat hij en het...
FR 015 1320/09/02 Graaf Willem III scheldt abt en convent van het Sint Odulfsklooster bij Staveren...
UT 027 1320/09/02 Graaf Willem III komt met bisschop Frederik II van Utrecht overeen dat deze in...
UT 028 1320/09/02 Bisschop Frederik II van Utrecht belooft dat hij volledig zal handelen in...
UT 045 1323/09/01 Hendrik de Rover, oudste zoon van Zweder van Montfoort, belooft ten behoeve van...
NH 191 1323/09/06 Graaf Willem III verkoopt Dirk van Leeuwen 10 morgen land in het ambacht Alphen...
KE 086 1325/09/01 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Jan Persijn de oude aan diens...
FR 060 1325/09/03 Graaf Willem III gelast baljuws, schouten en zijn goede lieden van Friesland dat...
NH 256 1325/09/03 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Arnoud van Voorburg aan diens...
KE 094 1325/09/04 Graaf Willem III verbiedt eenieder een vete aan te gaan met Jan Willem Erenz.,...
NH 257 1325/09/04 Graaf Willem III geeft toestemming tot de verkoop in vrij eigendom door heer...
DE 039 1327/09/01 Graaf Willem III geeft, in navolging van graaf Jan I, aan de burgers en...
NH 357 1327/09/04 Graaf Willem III bevestigt op verzoek van Engebrecht van Voorschoten, rentmeester...
WI 331 1337/09/05 Graaf Willem IV schenkt Kleine Margareta, die wijlen zijn nicht de vrouwe van...
WI 001 1337/09/05 Graaf Willem IV schenkt zijn nicht jonkvrouw Aleid van Haarlem voor de duur van...
WI 393 1337/09/06 * Willem van Montfoort, die door graaf (Willem IV) beleend is met het huis te...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie