Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

95 teksten gevonden

ZH 127 1323/06/26 Graaf Willem III beleent zijn knaap Daniel van der Merwede met 100 pond Tournois...
KE 055 1323/06/26 Graaf Willem III geeft Colijn, neef van vrouw Baarten, en Dirk van den Zande,...
ZE 204 1323/06/28 Graaf Willem III verzoekt de 'vrienden' van heer Wouter van Berchem, ridder,...
UT 044 1323/08/25 Graaf Willem III neemt met toestemming van heer Jan III van Diest, bisschop van...
UT 042 1323/08/25 Hendrik abt en het convent van Sint Paulus te Utrecht verpachten met toestemming...
ZE 259 1324/03/31 Graaf Willem III verklaart dat Doedijn Poppenz. van Westkerke op Wolphaartsdijk...
NH 250 1325/03/04 Graaf Willem III geeft Jan de Koster, die hij heeft aangesteld als zijn...
ZH 186 1325/06/06 Broeder Hendrik, abt van Ter Doest, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1311...
ZE 321 1325/06/13 Graaf Willem III schenkt Hugo zoon van heer Jan van Kruiningen ter bekostiging...
WO 053 1325/06/19 Graaf Willem III gelast de rentmeester van Woerden erop toe te zien dat de twee...
ZH 187 1325/06/20 Graaf Willem III verpacht Gijsbrecht heer Jacobsz. een erf (te Dordrecht) voor...
ZH 188 1325/06/20 Hendrik van Brederode en zijn echtgenote jonkvrouw Isabella beloven graaf Willem...
WO 064 1326/06/19 Graaf Willem III gelast zijn baljuw in het land van Woerden dat deze ervoor zorgt...
NH 294 1326/06/19 Graaf Willem III verkoopt een nader omschreven perceel van 18 morgen in het...
NH 293 1326/06/19 Graaf Willem III verkoopt een nader omschreven perceel van circa 6½ morgen...
AW 150 1326/06/20 Graaf Willem III beleent Simon Nicolaas Trudenz. van Landsmeer met land en een...
NH 300 1326/06/22 Graaf Willem III verleent op verzoek van de abdis van Rijnsburg aan Engebrecht,...
FR 077 1326/06/22 Graaf Willem III geeft Yseke Satkints ontheffing van de biertol voor het bier dat...
NH 299 1326/06/22 Graaf Willem III vergunt zijn lieden van het Zandambacht dat al het land aldaar...
NH 297 1326/06/22 Graaf Willem III bevestigt de schenking door zijn knaap Filips van Wassenaar aan...