Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

95 teksten gevonden

ZH 365 1330/06/24 Twaalf met name genoemde personen beloven in Dordrecht als gijzelaars te zullen...
AW 049 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt een aantal met name genoemde kinderen, schoonkinderen en...
AW 047 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Boelekijn zoon van Simon Pieter Bienz. vrij van de door...
AW 046 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Imme Taams, Gerard Taamsz., Hanne Taamsz. en diens zoon...
AW 044 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Jacob Gerward vrij van de door hem verschuldigde...
AW 042 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt een aantal met name genoemde kinderen, schoonkinderen en...
AW 051 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Tete Brunincs vrij van de door haar verschuldigde...
AW 053 1330/06/25 Graaf Willem III scheldt Ave Jacob Raskaardsdr. vrij van de door haar...
NH 455 1330/07/17 Graaf Willem III geeft jonkvrouw Kerstine, weduwe van Jan uten Waarde, voor de...
NH 464 1331/07/20 * Graaf Willem III verkoopt aan Dirk van der Made ten behoeve van diens nicht...
ZE 592 1332/04/13 Graaf Willem III schenkt de jonkvrouwen Beatrijs, Catharina en Agnes, dochters...
KE 177 1332/08/09 Graaf Willem III doet uitspraak in het geschil tussen Willem van Adrichem en...
AW 099 1333/05/01 Graaf Willem III geeft door tussenkomst van zijn rentmeester Willem van Oudshoorn...
UT 167 1334/01/18 Reinoud II graaf van Gelre en Zutphen doet uitspraak in de oorlog tussen bisschop...
ZH 466 1334/05/06 Graaf Willem III belooft op 1 juli eerstkomende te Nijmegen de 2.700 pond zwarten...
AW 122 1334/10/22 Graaf Willem III bevestigt de uitgifte in eeuwige pacht van een hofstede in...
WI 311 1337/07/27 * Graaf Willem IV kent zijn klerk meester Nicolaas Merre tot wederopzeggens 30 pond...
WI 136 1337/09/10 Graaf Willem IV kent zijn dienaar Hanne Koek tot wederopzeggens een jaarrente toe...
WI 143 1337/09/28 Graaf Willem IV kent Willem Warren voor de duur van diens leven een jaarrente toe...
WI 018 1337/10/06 Graaf Willem IV geeft Nicolaas Bollaardsz. 30 schelling groten Tournois jaarlijks...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie