Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

36 teksten gevonden

ZH 008 1317/01/25 Graaf Willem III verkoopt Nicolaas Gerardsz. van Wieldrecht het ambacht...
ZH 009 1317/01/25 Graaf Willem III verkoopt Jan van Rozenburg heer Simonsz. van Benthem de visserij...
NH 025 1317/01/26 Graaf (Willem III) geeft IJsbrand Ogiersz. uten Hoeke toestemming tot verkoop van...
KE 005 1317/02/01 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil over de dijkschouw tussen Bartoud...
ZH 492 1318/07/04 Graaf Willem III verkoopt Willem Dukinc Gize Dukincsz. en Jan Malegijs Jan...
DE 002 1319/01/26 Graaf Willem III bevestigt het toltarief dat de kooplieden van Duisburg voor hun...
HE 026 1321/01/20 Graaf Willem III vergunt abt en convent van Lobbes dat zij voor hun eigen...
ZH 081 1321/07/05 Graaf Willem III verklaart dat Tielman de Molenaar, heer Jan Molenaarsz., het...
ZH 130 1323/07/01 Graaf Willem III verkoopt Wouter Nicolaasz. tot vrij eigendom 6 gaarden land te...
ZH 132 1323/07/02 Graaf Willem III beleent Hendrik van Walhain met een jaarrente van 60 pond...
KE 057 1323/07/03 Graaf Willem III gelast de baljuw van Kennemerland en West-Friesland overal in...
ZE 205 1323/07/03 Graaf Willem III verzoekt een ieder Gize Hendriksz., burger van Zierikzee, die...
NH 166 1323/07/03 * Graaf Willem III geeft Catharina Broeder Willems, echtgenote van Boudewijn van...
NH 167 1323/07/03 Graaf Willem III geeft Ave, weduwe van Simon Galenz. van Wassenaar, schotvrijdom...
NH 212 1324/01/25 Graaf Willem III gelast Engebrecht, rentmeester van Noordholland, een land van...
ZH 163 1324/09/05 De gardiaan van het minderbroedersklooster te Duisburg en de pastoors van de...
ZH 189 1325/06/29 Segebrecht Jansz. van Ulvenhout, bottelier van graaf Willem III, verklaart dat...
ZE 328 1325/06/30 Graaf Willem III vergunt jonkvrouw Aachte, dochter van heer Nicolaas Costijnsz....
ZE 329 1325/07/01 Wouter Antonisz. van den Vliet – die zal trouwen met jonkvrouw Aachte,...
UT 112 1327/01/27 Otto heer van Cuijk, ridder, verkoopt al zijn goederen in het Sticht Utrecht en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie