Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

16 teksten gevonden

KE 005 1317/02/01 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil over de dijkschouw tussen Bartoud...
ZH 492 1318/07/04 Graaf Willem III verkoopt Willem Dukinc Gize Dukincsz. en Jan Malegijs Jan...
ZH 081 1321/07/05 Graaf Willem III verklaart dat Tielman de Molenaar, heer Jan Molenaarsz., het...
ZH 130 1323/07/01 Graaf Willem III verkoopt Wouter Nicolaasz. tot vrij eigendom 6 gaarden land te...
ZH 132 1323/07/02 Graaf Willem III beleent Hendrik van Walhain met een jaarrente van 60 pond...
KE 057 1323/07/03 Graaf Willem III gelast de baljuw van Kennemerland en West-Friesland overal in...
ZE 205 1323/07/03 Graaf Willem III verzoekt een ieder Gize Hendriksz., burger van Zierikzee, die...
NH 166 1323/07/03 * Graaf Willem III geeft Catharina Broeder Willems, echtgenote van Boudewijn van...
NH 167 1323/07/03 Graaf Willem III geeft Ave, weduwe van Simon Galenz. van Wassenaar, schotvrijdom...
ZH 189 1325/06/29 Segebrecht Jansz. van Ulvenhout, bottelier van graaf Willem III, verklaart dat...
ZE 328 1325/06/30 Graaf Willem III vergunt jonkvrouw Aachte, dochter van heer Nicolaas Costijnsz....
ZE 329 1325/07/01 Wouter Antonisz. van den Vliet – die zal trouwen met jonkvrouw Aachte,...
DE 078 1333/06/29 De heer van Dollendorf, ridder, verklaart dat hij van graaf Willem III 200 pond...
ZE 639 1334/07/03 Graaf Willem III verkoopt zijn knaap Mathijs Rengersz. alle goederen te Dirksland...
UT 172 1336/06/28 Agnes van IJsselstein, jonkvrouw van Montfoort, en haar zoon Jan van Montfoort,...
WI 496 1339/07/04 Jan Persijn van Velsen, heer van Waterland, Gerard van Heemskerk, baljuw...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie