Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

219 teksten gevonden

WI 479 1342/05/28 Graaf Willem IV stelt te Naarden een vismarkt in voor alle vis die Holland,...
WI 104 1342/06/05 Hertog Jan III van Brabant en graaf Willem IV bevestigen een oorkonde d.d. 1276...
WI 226 1342/07/12 Graaf Willem IV doet uitspraak over verschillende misdrijven die de poort van...
WI 110 1342/07/18 Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen de stad Zierikzee, de...
WI 315 1342/08/30 Graaf Willem IV schenkt zijn klerk meester Nicolaas Merre voor de duur van diens...
WI 534 1342/11/25 Graaf Willem IV staat de poorters van Staveren tot wederopzeggens toe dat zij...
WI 532 1342/11/25 Graaf Willem IV gelast de schepenen van de stad Staveren recht te spreken inzake...
WI 317 1342/11/26 Graaf Willem IV behoudt zich het recht voor om elk jaar, of tussentijds, de...
WI 227 1342/11/26 Graaf Willem IV verleent de lieden van de stad Delft enkele voorrechten.
WI 316 1342/11/27 * Graaf Willem IV bepaalt, na overleg met heer Jan van Henegouwen, heer van...
WI 237 1342/11/27 * Graaf Willem IV verleent de lieden van de stad Delft enkele voorrechten.
WI 533 1342/11/29 Graaf Willem IV gelast al zijn rentmeesters en tolgaarders in Holland en Zeeland...
WI 475 1342/12/09 Graaf Willem IV geeft een keur aan de poort van Amsterdam, bepaalt de grenzen van...
WI 239 1344/04/07 Graaf Willem IV oordeelt, naar aanleiding van klachten door de nonnen van...
WI 563 1344/04/16 Uitspraak van graaf Willem IV betreffende diverse zaken waarin de poorters van...
WI 400 1345/09/01 Graaf Willem IV verleent de poorters van Oudewater tolvrijdom in heel zijn land...
WI 388 1345/09/11 Graaf Willem IV, die in Alkmaar drie jaarmarkten per jaar had ingesteld,...
WI 434 1351/02/04 Graaf Willem V, die de goede lieden van Haarlem al eerder had geboden dat zij de...
FR 149 1356/01/27 * Lijst van afgedragen en nog vast te stellen inkomsten van de bede in...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie