Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

26 teksten gevonden

FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
FR 122 1313/05/21 Wouter deken van Merthem, Hera deken van Bolsward, Pieter deken van Wold en...
FR 035 1322/05/07 Graaf Willem III stelt Andries van Wijk aan als schout van Staveren, daarmee de...
FR 058 1325/06/20 Graaf Willem III sluit een bestand met het gemene land van Friesland dat tot 1...
FR 069 1326/03/08 Graaf Willem III geeft een bestand aan zijn vijanden de inwoners van Staveren en...
FR 073 1326/03/30 Graaf Willem III geeft een bestand aan zijn vijanden de inwoners van Staveren en...
FR 083 1327/01/29 Gravin Johanna, daartoe gemachtigd door graaf Willem III, bepaalt dag en plaats...
FR 088 1327/02/10 De rechters en het gemene land van Östringen schrijven graaf Willem III als...
FR 090 1327/04/19 Graaf Willem III geeft de Friezen van Westergo en Staveren vrijgeleide gedurende...
FR 089 1327/05/01 De raadslieden en de gemene stad van Staveren onderwerpen zich aan de uitspaak...
FR 091 1327/06/07 * De raden en gemene poorters van Staveren verklaren dat zij de handvesten die...
FR 106 1328/07/17 Schepenen, raad en gemene stad van Staveren stellen zich borg voor de betalingen...
FR 134 1333/10/01 Schepen en raden van Staveren verklaren dat Engebrecht, broer van wijlen Reinier...
FR 138 1333/10/18 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen de burgers van Staveren en...
FR 139 1333/10/18 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen de burgers van Staveren en...
FR 136 1333/10/18 Graaf Willem III doet uitspraak in de strijd tussen Lübeck en Staveren.
FR 137 1333/10/18 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen de burgers van Staveren en...
WI 501 1337/10/16 Graaf Willem IV vergunt schepenen, Raad en de gemene poort van Staveren tot...
WI 500 1337/10/16 Graaf Willem IV bevestigt en vernieuwt de keur die de poort van Staveren van...
WI 505 1339/03/09 Schepenen, Raad en gemene stad van Staveren machtigen vier met name genoemde...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie